وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1393
تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیقات (کارورز)
تحقیق و توسعه در زمینه فناوری نانو
ایران
تهران
تهران
پاره وقت
80
زن
2
مجرد
توافقی
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۱۳۹۵/۰۳/۱۳

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی پزشکی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی
دانشجوی دکتری عمومی پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی
دانشجوی دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب --

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک