وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

خدماتی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس پژوهشی فناوری نانو(کارورز)
فعالیت های اجرایی مربوط به گروه پژوهشی فناوری نانو
ایران
تهران
تهران
پروژه ای
60
مرد
2
مجرد
30
بسیار فعال و دارای روابط عمومی بالا
توافقی
۱۳۹۴/۰۸/۱۱
۱۳۹۴/۰۹/۱۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی نانوفیزیک
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفیزیک
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب متوسط متوسط --

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
پیگیر فعالیت اجرایی و بسیار فعال عالی