وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

خدماتی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس توسعه فناوری(کارورز)
تحقیق و توسعه در فناوری نانو و بررسی فعالیت‌های فناورانه و تدوین آنها
ایران
تهران
تهران
عدم نیاز به حضور فیزیکی
پروژه ای
80
3
مجرد
30
1
تدوین و انتشار مطالب فنی و راهبردی
توافقی
۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
ISTP

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فناوری نانو
دانشجوی دکتری تخصصی نانوشیمی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوفیزیک

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب متوسط متوسط متوسط --

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک