وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

تولیدی
بلی
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر پوششهای نو
تحقیق و انجام پروژه در زمینه پوششهای نو
ایران
البرز
کرج
کرج
پاره وقت
زن
2
پروژه های مرتبط با پوشش
توافقی
۱۳۹۴/۰۳/۲۳
۱۳۹۴/۰۴/۰۳

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی شیمی
کارشناسی ارشد نانوشیمی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوشیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
office خوب

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک