وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس حوزه پلیمر، مواد و شیمی-ویزه جابمیت
بصورت کارآموز هم پذیرفته میشود.
ایران
تهران
تهران
پارک فناوری پردیس
تمام وقت
1
برای شرکت در برنامه جابمیت و حضور در مصاحبه های شغلی از طریق واتساپ پیام دهید. 09301898646
توافقی
۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۱۴۰۰/۰۹/۲۵

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی
کارشناسی مهندسی مواد
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کارشناسی مهندسی پلیمر
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک