وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس ارزیابی و نظارت
ارزیابی طرح های اقتصادی
ایران
تهران
تهران
تهران
تمام وقت
1
1
توافقی
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۶

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی عالی عالی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
Office عالی
Microsoft Excel عالی
comfar خوب

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
روابط عمومی عالی
مسئولیت پذیری عالی
آشنایی با تحلیل فرآیند خوب
آشنایی با تحلیل های صورت های مالی خوب
آشنایی با کنترل پروژه خوب
ارزیابی طرح های اقتصادی عالی
آشنایی با اکوسیستم علم و فناوری ایران عالی