وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تولید محتوا و رسانه
تولید محتوا
ایران
تهران
تهران
آزادی
پاره وقت
دارای یک سال سابقه کاری
توافقی
۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی
کارشناسی ارشد

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
آشنا با موضوعات نوین نگارش خوب