وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس فناوری و نوآوری
انجام پروژه های چالش های فناوری و نوآوری و برگزاری چالش
ایران
تهران
تهران
ستارخان
تمام وقت
مرد
1
دارای کارت پایان خدمت
دارای سوابق کاری در زمینه مدیریت پروژه ها و دارای سابقه کار صنعتی
توافقی
۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۴۰۰/۰۶/۱۶

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد شیمی
دکتری تخصصی شیمی
کارشناسی ارشد نانوشیمی
دکتری تخصصی نانوشیمی
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دکتری تخصصی مهندسی مواد
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
کارشناسی ارشد مهندسی رنگ
دکتری تخصصی مهندسی رنگ

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
انگیزه و خلاقیت عالی