وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیق و توسعه
انجام و مدیریت پروژه های پژوهشی، فعالیت در آزمایشگاه شیمی
ایران
اصفهان
اصفهان
اصفهان
تمام وقت
1
2
توافقی
۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۴

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
دکتری تخصصی شیمی تجزیه
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دکتری تخصصی مهندسی شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
کار تیمی خوب
روابط عمومی عالی
قدرت تحلیل و خلاقیت خوب

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک