وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

سرپرست آزمایشگاه
- نظارت بر عملکرد آزمایشگاه - برنامه ریزی - تسریع فرآیندها - ایجاد فرآیندهای موثر جهت بهبود فرآیندها
ایران
تهران
پردیس
پارک فناوری پردیس
توافقی
۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۵

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دکتری تخصصی داروسازی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک