وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس فروش و توسعه تجارت
مذاکره با مشتریان و توسعه روابط اثربخش با کارفرمایان و پیمانکاران، شرکت در جلسات درون یا برون استانی بنا به نیاز
ایران
تهران
تهران
سهروردی شمالی
تمام وقت
زن
1
قانون کار
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۶

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی مهندسی پلیمر
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
کارشناسی مهندسی عمران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
روابط عمومی عالی
کار تیمی عالی
هوش یادگیری عالی
علاقه مندی به حوزه تجارت و فروش عالی