وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس در حوزه مهندسی شیمی
ایران
تهران
0
تمام وقت
زن
2
مجرد
داشتن اطلاعات کلی در زمینه های علمی مختلف مرتبط با مهندسی شیمی (از قبیل فرایند، جداسازی، حرارت و سیالات، پلیمر، محیط زیست، نانوفناوری، بیوتکنولوژی، کاتالیست، سنتز، شیمی، خواص مواد و ... )
توافقی
۱۴۰۰/۰۲/۳۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی عالی عالی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
کار تیمی و ارتباط موثر خوب
اشتیاق برای آموزش و پیشرفت خوب
پشتکار، دقت، کنجکاوی و دارای سعه صدر خوب
توانایی تصمیم گیری قاطع خوب
گزارش نویسی و ارائه آن و مستندسازی عالی
علاقه مندی به کار ارزیابی اختراعات عالی
توانایی ایجاد تعادل میان جزئی نگری و کلی نگری عالی
قدرت جستجو در حوزه های علمی عالی