وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر
ایران
تهران
تهران
1
دارای دانش و تجربه در زمینه نانو
توافقی
۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۵

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد نانوفناوری دارویی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوفناوری دارویی
کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی
کارشناسی ارشد داروسازی
دانشجوی دکتری تخصصی داروسازی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک