وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس الکترونیک و تحقیق و توسعه
طراحی برد الکترونیکی
ایران
اصفهان
کاشان
کاشان
تمام وقت
1
قانون کار
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۴۰۰/۰۲/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
دکتری تخصصی مهندسی برق الکترونیک

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
نرم افزارهای الکترونیکی خوب
هوشمند سازی تجهیزات خوب
plc و میکروکنترل عالی

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
کار تیمی عالی
حل مسئله و تصمیم گیری عالی
تعهد عالی