کارجویان
غلبه بر استرس در مصاحبه شغلی
راه‌های غلبه بر استرس در مصاحبه شغلی و بدست آوردن موفقیت در مصاحبه
اهمیت زبان بدن در مصاحبه شغلی
موارد مهم برای موفقیت در مصاحبه شغلی
ایده و سود آوری
نفوذ ایده به لایه های مدیریتی
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
مسئول دفتر(کارشناس دبیرخانه) تهران 1398/07/28 خیر
کارورز تهران 1398/07/25 خیر
کارشناس تولید(ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
کارشناس آزمایشگاه(ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
کارشناس مهندسی پزشکی (ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
کارشناس مهندسی مواد(ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
کارشناس مهندسی شیمی(ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
کارشناس مکانیک(ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
پژوهشگر در حوزه نانوشیمی تهران 1398/07/23 خیر
پژوهشگر در حوزه نانو شیمی تهران 1398/07/22 خیر
طرح جایگزین خدمت سربازی در یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه رنگ البرز 1398/07/08 خیر
امریه سربازی در شرکت دانش بنیان فعال در حوزه رنگ البرز 1398/07/08 خیر
کارمند اداری تهران 1398/07/07 خیر
نیروی نمایشگاه نانو تهران 1398/07/01 خیر
کارشناس تولید محتوا تهران 1398/06/25 خیر
کارشناس نانو پوشش تهران 1398/06/23 خیر
کارشناس تجهیزات تهران 1398/06/23 خیر
کارشناس رنگ و رزین تهران 1398/06/23 خیر
کارشناس IT قزوین 1398/06/17 خیر
مدیر بازرگانی اصفهان 1398/06/17 خیر
کارشناس رصد بازار تهران 1398/06/17 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1398/06/17 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1398/06/10 خیر
کارشناس تحقیق بازار تهران 1398/06/10 خیر
کارشناس صنایع (ویژه رویداد کارنو) خراسان رضوی 1398/06/06 خیر
کارشناس برق قدرت (ویژه رویداد کارنو) خراسان رضوی 1398/06/06 خیر
کارشناس مکانیک جامدات (ویژه رویداد کارنو) خراسان رضوی 1398/06/06 خیر
کارشناس حوزه مواد و سرامیک (ویژه رویداد کارنو) خراسان رضوی 1398/06/06 خیر
کارشناس پلیمر (ویژه رویداد کارنو) خراسان رضوی 1398/06/06 خیر
استاد پژوهشگر همکار تهران 1398/06/06 خیر
کارشناس فروش و پشتیبانی محصولات شیمیایی تهران 1398/06/04 خیر
کارشناس حوزه عمران و ساختمان تهران 1398/05/20 خیر
کارشناس تبادل فناوری تهران 1398/05/20 خیر
کارورز (تامین محتوا) تهران 1398/05/15 خیر
کارورز (اداری) تهران 1398/05/15 خیر
کارشناس حوزه کشاورزی، صنایع غذایی تهران 1398/05/05 خیر
کارگزار تبادل فناوری در حوزه نفت تهران 1398/05/01 خیر
کارشناس تهران 1398/04/30 خیر
کارشناس نانو مواد تهران 1398/04/25 خیر
کارشناس فنی تهران 1398/04/25 خیر
کارشناس عمران و ساختمان تهران 1398/04/25 خیر
مهندس تولید البرز 1398/04/25 خیر
کارشناس حوزه الکترونیک چاپی تهران 1398/04/01 خیر
همکار پروژه - ویژه دانشجویان دانشگاههای تهران تهران 1398/03/12 خیر
پژوهشگر نانو پزشکی یا نانو بیوتکنولوژی تهران 1398/03/12 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1398/03/08 خیر
کارشناس (امریه) تهران 1398/03/05 خیر
تحقیق و توسعه اصفهان 1398/03/04 خیر
مسئول دفتر و کمک حسابدار تهران 1398/03/01 خیر
همکار پروژه - ویژه دانشجویان تهران 1398/02/28 خیر
کارشناس امکان سنجی و ارزیابی مالی تهران 1398/02/25 خیر
کارشناس تهران 1398/02/17 خیر
کارمند اداری تهران 1398/02/17 خیر
کارورز (تحقیق و توسعه) تهران 1398/02/16 خیر
کارورز تهران 1398/02/16 خیر
کارشناس مدیریت بازرگانی تهران 1398/02/02 خیر
کارشناس بازرگانی تهران 1398/01/28 خیر
کارمند اداری تهران 1398/01/21 خیر
گرافیست تهران 1398/01/21 خیر
کارمند اداری تهران 1398/01/20 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1398/01/18 خیر
کارشناس مالی و حسابداری تهران 1398/01/18 خیر
کارشناس بازرگانی تهران 1398/01/18 خیر
کارشناس تولید اصفهان 1398/01/17 خیر
کارشناس آزمایشگاه البرز 1397/12/21 خیر
مهندس فروش تهران 1397/12/21 خیر
مسئول تحقیق و توسعه ( R&D) تهران 1397/12/21 خیر
کارشناس حوزه سلامت و پزشکی تهران 1397/12/13 خیر
کارشناس حوزه نساجی تهران 1397/12/12 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1397/11/21 خیر
کارشناس سایت تهران 1397/11/03 خیر
کارشناس تامین محتوا تهران 1397/10/19 خیر
کارشناس مکانیک تهران 1397/10/19 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1397/10/15 خیر
مشارکت در طرح نواورانه تهران 1397/10/15 خیر
کارمند اداری تهران 1397/09/26 خیر
کارشناس حوزه نانو پلیمر و کامپوزیت تهران 1397/09/25 خیر
کارشناس حوزه نانومواد تهران 1397/09/25 خیر
کارشناس ارزیابی تهران 1397/09/24 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1397/09/18 خیر
کارشناس فروش و ‏بازاریابی اینترنتی تهران 1397/09/13 خیر
کارشناس تولید ‏محتوای اینترنتی تهران 1397/09/14 خیر
کارشناس مطالعات فناوری (کارورز) تهران 1397/09/10 خیر
مدیریت پروژه تهران 1397/09/03 خیر
کارمند اداری تهران 1397/08/28 خیر
کارشناس مطالعات بالینی تهران 1397/08/15 خیر
همکار انجام پروژه های تحقیقاتی اصفهان 1397/08/06 خیر
دکتری مهنسی شیمی اصفهان 1397/08/02 خیر
کارورز بخش مدیا تهران 1397/07/09 خیر
کارشناس واحد تحقیق و توسعه اصفهان 1397/07/05 خیر
کارآموز مکانیک در بخشR&D تهران 1397/06/25 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1397/06/12 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه البرز 1397/06/12 خیر
کارورز تهران 1397/05/16 خیر
مسئول دفتر تهران 1397/05/03 خیر
طراحی اجزاء و تجهیزات پزشکی تهران 1397/04/30 خیر
تکنسین برق و الکترونیک تهران 1397/04/30 خیر
کارشناس کنترل کیفیت اصفهان 1397/04/26 خیر
کارشناس تهران 1397/04/12 خیر
کارشناس فروش خراسان رضوی 1397/04/12 خیر
مهندس برق در بخش تحقیق و توسعه تهران 1397/04/09 خیر
کارشناس توسعه بازار تهران 1397/04/05 خیر
کارشناس کنترل کیفیت تهران 1397/03/30 خیر
مسئول IT تهران 1397/03/30 خیر
مدیر پروژه تجاری سازی (امریه سربازی) تهران 1397/03/09 خیر
کارشناس آزمایشگاه (کارورز) تهران 1397/03/09 خیر
طراح (در زمینه مهندسی مکانیک) تهران 1397/03/08 خیر
پژوهشگر نساجی تهران 1397/02/31 خیر
تکنولوژی نساجی تهران 1397/02/31 خیر
محقق و طراح (امریه سربازی) تهران 1397/02/30 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه و آزمایشگاه تهران 1397/02/29 خیر
پژوهشگر تهران 1397/02/29 خیر
کارورز تهران 1397/02/29 خیر
کارشناس الکترونیک تهران 1397/02/29 خیر
پژوهشگر تهران 1397/02/26 خیر
کارشناس تحقیق توسعه تهران 1397/02/26 خیر
کارشناس اجرایی تهران 1397/02/26 خیر
کارشناس فنی (کارورز) تهران 1397/02/20 خیر
برنامه نویس PLC تهران 1397/02/17 خیر
طراح صنعتی تهران 1397/02/17 خیر
کارشناس مکانیک تهران 1397/02/17 خیر
کارشناس تهران 1397/02/11 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1397/02/08 خیر
طراح و برنامه نویس وردپرس تهران 1397/02/04 خیر
کارمند اداری تهران 1397/02/03 خیر
کارشناس تهران 1397/02/02 خیر
پژوهشگر تهران 1397/01/28 خیر
کارمند اداری تهران 1397/01/20 خیر
کارمند اداری تهران 1397/01/20 بلی
کارورز (کار اجرایی) تهران 1396/12/19 بلی
کارورز تهران 1396/12/12 بلی
برنامه نویس اپلیکیشن تهران 1396/12/09 خیر
مدیر و کارشناس فروش و بازاریابی تهران 1396/12/05 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه آزمایشگاه تهران 1396/11/24 خیر
محقق تهران 1396/11/23 خیر
کارشناس فناوری نانو تهران 1396/11/21 خیر
مسئول QC,QA - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 البرز 1396/11/11 خیر
مدیرمالی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 البرز 1396/11/11 خیر
کارورز کنترل خط تولید- ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/11 بلی
کارورز تحقیق و توسعه - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/11 بلی
محقق - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/10 بلی
کارشناس فروش - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/10 بلی
مدیر اجرایی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/10 بلی
مدیر بازرگانی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/10 خیر
کارشناس صادرات- ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/09 خیر
برنامه نویس .net - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/08 خیر
همکار برای انجام پروژه تحقیقاتی - ویژه JOBMEET تهران 1396/11/08 بلی
متخصص کنترل کیفیت - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/07 بلی
متخصص جوشکاری- ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/07 خیر
سرپرست تولید- ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/07 بلی
دستیار بودجه خدمات شرکتی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/04 خیر
کارورز تامین محتوا - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/04 خیر
کارشناس تامین محتوا - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/04 بلی
کارمند مالی و اداری - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 البرز 1396/11/03 بلی
طراح سایت - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/03 خیر
همکار انجام پروژه تحقیقاتی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/03 بلی
کارشناس واحد کنترل کیفیت - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 البرز 1396/11/01 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 البرز 1396/10/30 بلی
کارشناس آزمایشگاه آذربایجان شرقی 1396/10/28 خیر
کارشناس بازرگانی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/10/27 خیر
کارشناس آزمایشگاه - ویژه کارگرد JOBMEET قزوین 1396/10/26 بلی
کارشناس ارشد فروش - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/26 بلی
کارشناس الکترونیک و کنترل - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/25 بلی
مهندس کامپیوتر - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/25 بلی
اپراتور دستگاه لایه نشانی - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/25 بلی
کارشناس تحقیقات بازار و امکان سنجی - ویژه کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/24 بلی
کارمند اداری - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/24 بلی
کارشناس رصد و تحقیق بازار - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/23 بلی
کارشناس برق و مکانیک - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/19 بلی
محقق در زمینه منسوجات صنعتی - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/19 بلی
کارشناس صنایع تهران 1396/10/17 خیر
کارشناس مکانیک - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/17 بلی
کارشناس استاندارد و ایمنی - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/17 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/15 بلی
کارشناس نانو الیاف تهران 1396/10/12 خیر
کارشناس واحد فروش و بازاریابی تهران 1396/10/03 خیر
کارشناس الکترونیک تهران 1396/09/26 خیر
کارشناس مکانیک کرمان 1396/09/21 خیر
کارشناس برنامه نویسی کرمان 1396/09/21 خیر
پژوهشگر کرمان 1396/09/20 خیر
کارشناس بازاریابی و فروش خراسان جنوبی 1396/08/30 خیر
کارشناس در بخش R&D تهران 1396/08/09 خیر
کارشناس فنی تهران 1396/08/07 خیر
کارشناس کنترل کیفیت تهران 1396/08/06 خیر
کارشناس در حوزه نانو تهران 1396/07/29 خیر
کارشناس امور اجرایی تهران 1396/07/23 خیر
کارشناس آزمایشگاه (ویژه نمایشگاه) قزوین 1396/07/17 خیر
تولید و مدیریت محتوا (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/17 خیر
کارشناس بازاریابی سایت (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/17 خیر
مهندس مکانیک یا مکاترونیک (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/17 خیر
کارشناس تجهیزات اپتیکی(ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/17 خیر
کارشناس بازرگانی (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/16 خیر
مشاور تجاری سازی(ویژه نمایشگاه) یزد 1396/07/15 خیر
کارشناس صنایع صنایع غذایی در بخش R&D (ویژه نمایشگاه) یزد 1396/07/15 خیر
کارشناس سرامیک در بخش R&D (ویژه نمایشگاه) یزد 1396/07/15 خیر
داروساز (ویژه نمایشگاه) یزد 1396/07/15 خیر
مسئول تولید و تحقیقات (ویژه نمایشگاه) اصفهان 1396/07/14 خیر
کارشناس واحد فروش (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/14 خیر
کارمند بخش فروش (کارورز- ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/14 خیر
کارشناس (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/14 خیر
برنامه نویس (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/14 خیر
کارشناس تامین محتوا (کارورز - ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/14 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (ویژه نمایشگاه) یزد 1396/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات بازار (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/13 خیر
کارشناس فنی تولید خراسان رضوی 1396/07/02 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1396/06/13 خیر
کارشناس بازاریابی در حوزه نساجی تهران 1396/06/13 خیر
مدیر فنی محصولات تهران 1396/06/12 خیر
کارشناس فروش تهران 1396/06/12 خیر
کارشناس فروش (کارورز) تهران 1396/05/30 خیر
کارمند تهران 1396/06/01 خیر
کارشناس امور اجرایی تهران 1396/05/28 بلی
کارشناس آزمایشگاه سمنان 1396/05/21 خیر
کارمند اداری تهران 1396/05/08 خیر
کارشناس فنی تهران 1396/05/03 خیر
کارشناس بازرگانی تهران 1396/05/03 خیر
کارشناس مالی و اداری تهران 1396/05/01 خیر
کارشناس اجرایی پروژه(کارورز) تهران 1396/04/31 خیر
کارشناس امور اجرایی و دفتری(کارورز) تهران 1396/04/31 خیر
مسئول دفتر تهران 1396/04/28 خیر
حسابدار تهران 1396/04/27 خیر
کارشناس اداری تهران 1396/04/18 بلی
کارشناس فنی نانو تهران 1396/04/18 بلی
کارشناس مدیریت پروژه تهران 1396/04/17 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1396/04/13 خیر
مدیر فروش (کارورز) تهران 1396/04/12 خیر
کارشناس تهران 1396/03/29 خیر
کارشناس برق و الکترونیک تهران 1396/03/20 خیر
کارشناس فروش تهران 1396/03/17 خیر
کارشناس فنی سمنان 1396/03/17 خیر
مهندس مکانیک یا مکاترونیک تهران 1396/03/10 خیر
کارشناس بازاریابی بین الملل تهران 1396/02/31 بلی
پژوهشگر (در حوزه استاندارد) تهران 1396/02/27 خیر
کارشناس (حوزه نانو مواد) تهران 1396/02/27 خیر
کارشناس تامین محتوا (نانومواد) تهران 1396/02/27 خیر
کارشناس تولید محتوا تهران 1396/02/25 خیر
کارمند فروش تهران 1396/02/20 بلی
مدرس حوزه الکترونیک تهران 1396/02/17 خیر
کارشناس نانو الیاف تهران 1396/02/12 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1396/02/12 بلی
پژوهشگر تهران 1396/02/04 بلی
کارمند اداری تهران 1396/02/04 خیر
محقق تهران 1396/02/02 بلی
مهندس برق در بخش تحقیق و توسعه(R&D) تهران 1396/01/28 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1396/01/20 خیر
پژوهشگر تهران 1396/01/20 بلی
اپلیکیشن نویس تهران 1396/01/19 خیر
برنامه نویس تهران 1396/01/19 خیر
کارشناس فنی تهران 1396/01/15 بلی
کارشناس برنامه نویسی تهران 1396/01/15 خیر
همکار فنی اصفهان 1396/01/07 خیر
کارشناس فروش و بازاریابی اصفهان 1395/12/25 خیر
مسئول دفتر تهران 1395/12/24 بلی
حسابدار تهران 1395/12/24 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1395/12/21 خیر
کارشناس بخش تولید و تحقیقات قزوین 1395/12/09 خیر
کارشناس توسعه بازار تهران 1395/12/09 خیر
مهندس مکانیک در بخش تولید تهران 1395/12/08 بلی
کارشناس الکترونیک تهران 1395/12/07 خیر
مسئول دفتر تهران 1395/12/02 خیر
مهندس کامپیوتر در بخش تحقیق و توسعه (R&D) تهران 1395/11/23 خیر
کارشناس امور اجرایی تهران 1395/11/20 بلی
کارشناس بخش بازرگانی خارجی تهران 1395/11/20 خیر
کارشناس فروش اصفهان 1395/10/18 خیر
کارشناس حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تهران 1395/10/18 خیر
کارمند اداری تهران 1395/10/18 خیر
کارشناس امور اجرایی تهران 1395/10/18 خیر
کارشناس تحقیقات و رصد بازار تهران 1395/09/23 بلی
کارشناس تولید محتوا تهران 1395/09/16 بلی
کارشناس واحد فنی و مهندسی قزوین 1395/09/15 خیر
کارشناس تحقیقات تهران 1395/09/15 خیر
کارشناس مدیریت سایت و شبکه های مجازی تهران 1395/09/14 خیر
کارشناس بخش مکانیک تهران 1395/09/13 خیر
کارشناس بخش الکترونیک تهران 1395/11/1 خیر
همکار در پروژه تحقیقاتی تهران 1395/09/07 خیر
کارشناس آموزش و مدیریت پروژه تهران 1395/09/03 خیر
کارشناس بازاریابی و فروش تهران 1395/08/24 خیر
کارمند خراسان رضوی 1395/08/23 خیر
بازاریابی سمنان 1395/08/17 خیر
مدیر امور فنی و تحقیقاتی سمنان 1395/08/17 بلی
کارشناس بازاریابی تهران 1395/08/17 بلی
کارشناس فروش منسوجات نانو تهران 1395/08/17 خیر
کارمند تهران 1395/08/16 خیر
پژوهشگر تهران 1395/08/16 خیر
مهندس مکانیک (گرایش جامدات) تهران 1395/08/10 بلی
کارشناس ارتباطات بین الملل و ارزیابی فناوری تهران 1395/08/09 خیر
کارشناس اجرایی البرز 1395/08/08 بلی
کارشناس بازرگانی بین الملل تهران 1395/09/06 خیر
کارشناس R & D اصفهان 1395/07/28 خیر
کارمند مهندسی فروش اصفهان 1395/07/28 خیر
کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی تهران 1395/07/27 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1395/07/26 خیر
کارشناس فنی اصفهان 1395/07/26 خیر
پژوهشگر تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس فروش (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 بلی
کارشناس فنی تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس مطالعات صنعت و بازار اصفهان 1395/07/13 خیر
مدیر داخلی اصفهان 1395/07/13 خیر
کارشناس ارزیابی فناوری و ارتباطات بین الملل (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
محقق پسا دکتری (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 بلی
پژوهشگر (ویژه نمایشگاه) گلستان 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات بازار (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارمند (ویژه نمایشگاه) خراسان رضوی 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1395/08/16 خیر
کارشناس مواد غذایی (ویژه نمایشگاه) آذربایجان شرقی 1395/07/13 بلی
بازاریابی سبد عمرانی محصولات و مشاوره تهران 1395/07/13 خیر
پژوهشگر (کارورزی) (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس تهران 1395/06/10 خیر
کارشناس رصد فناوری تهران 1395/06/07 بلی
همکار واحد اداری تهران 1395/06/06 خیر
کارشناس آموزش تهران 1395/05/27 خیر
تحقیق و توسعه تهران 1395/05/24 بلی
کارشناس فروش تهران 1395/05/18 خیر
کارشناس فن بازار تهران 1395/05/17 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1395/05/13 خیر
کارشناس فروش تهران 1395/05/11 خیر
کارشناس کارگاه سرامیک یزد 1394/04/21 بلی
همکار تولید تهران 1395/04/12 خیر
طراح و گرافیست تهران 1395/04/12 بلی
کارمند اداری تهران 1395/04/09 بلی
کارشناس ارتباط با صنعت تهران 1395/04/09 بلی
کار در آزمایشگاه و انجام امور تحقیقاتی تهران 1395/03/16 خیر
دستیار پژوهشی تهران 1395/03/11 بلی
جذب و شناسایی نیاز صنایع(کارورز) خراسان رضوی 1395/03/11 بلی
پژوهشگر نانو فناوری خراسان رضوی 1395/03/11 بلی
کارشناس تحقیقات بازار یزد 1395/03/08 بلی
کارشناس تهران 1395/03/03 بلی
مدیر داخلی اصفهان 1395/02/29 بلی
همکار واحد اداری تهران 1395/02/25 بلی
کارشناس اداری تهران 1395/02/25 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1395/02/22 بلی
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1395/02/13 بلی
کارمند خراسان رضوی 1395/02/11 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1395/02/11 خیر
درفت نویس پتنت (ثبت اختراع خارجی) تهران 1395/01/17 بلی
مدیر فروش سبد کالاهای دانش محور تهران 1394/12/15 بلی
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1394/12/13 بلی
کارشناس تحقیقاتی (کارورز) تهران 1394/11/25 خیر
کارشناس تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس مطالعه و بررسی در حوزه اموزش و کارافرینی تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس فروش و رصد بازار البرز 1394/11/17 خیر
کارشناس عمران تهران 1394/11/14 بلی
مهندس مواد، نانو مواد، پلیمر یا نانوشیمی البرز 1394/11/08 بلی
کارشناس آزمایشگاه (کارورز) تهران 1394/10/28 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/10/13 بلی
بازاریاب حضوری تهران 1394/10/11 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1394/10/06 بلی
کارشناس تحقیقات تهران 1394/10/01 بلی
مشارکت در تولید تهران 1394/09/28 بلی
پژوهشگر توسعه فناوری نانو تهران 1394/09/16 بلی
کارشناس بازرگانی تهران 1394/09/22 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1394/09/15 بلی
کارشناس ارشد آزمایشگاه سمنان 1394/08/24 بلی
کارشناس فنی تهران 1394/09/04 بلی
کارشناس تحقیقات (کارورز) تهران 1394/08/18 بلی
بازاریاب و فروشنده تهران 1394/08/17 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/08/12 بلی
کارشناس پژوهشی فناوری نانو(کارورز) تهران 1394/08/11 بلی
کارشناس توسعه فناوری(کارورز) تهران 1394/08/10 بلی
کارمند فروش تهران 1394/05/10 بلی
اپراتور دستگاه اندازه گیری سمنان 1394/04/01 بلی
پژوهشگر پوششهای نو البرز 1394/03/23 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
مدل کسب و کار فردی و سازمانی
مبانی کار آفرینی و طراحی مدل کسب و کار
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
131
بازدید امروز
41612
بازدید ماه گذشته
5275432
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال

سی و هشتمین رویداد «کارنو» پخش زنده

جلسات گروهی

ساعت : ۱۵:۲۷ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

کسب و کار ...

ساعت : ۱۵:۱۴ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

برای راه اندازی یک کسب و کار هیچ چیز بهتر از داشتن یک تیم مطمئن و همفکر نمی تواند باشد. اما یافتن یک تیم برای شروع همکاری معمولا کار چندان آسانی هم نیست.

تکنیک شش کلاه تفکر

ساعت : ۱۵:۰۰ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

تصمیم گیری با استفاده از تکنیک شش کلاه تفکر، می تواند قوی تر و انعطاف پذیر تر از موارد دیگر باشد. همچنین می تواند به پیشگیری از خطرات احتمالی در تصمیم گیری کمک کند.

 

جلسات گروهی

ساعت : ۱۴:۵۳ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

همفکری باعث باز شدن راههایی می‌شود که ممکن است یک فرد به هر دلیلی از وجود آن‌ها بی‌خبر باشد.

حضور مهندس ایجادی، دبیر رویداد کارنو، در جلسات گروهی

ساعت : ۱۴:۴۷ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

تجربه‌های عملی در حوزه‌ی کسب و کار، فاکتور سودمندی در کار تیمی است.

جلسات گروهی

ساعت : ۱۴:۳۲ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

تیمها زمانی بهترین عملکردشان را نشان می‌دهند که اعضای‌شان به میزان مساوی صحبت کنند و گوش دهند.

حضور مهندس ایجادی، دبیر رویداد کارنو، در جلسات گروهی

ساعت : ۱۴:۲۱ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

تولید یک محصول قابل انعطاف، به شما این امکان را می‌دهد که در صورت لزوم برخی از ویژگی‌های ایده اولیه خود را تغییر دهید یا دوباره طراحی کنید. این خصوصیت در طول زمان باعث پیشرفت محصولات شما خواهد شد و به شما فرصت می‌دهد ماهیت یا کیفیت کالای خود را ارتقاء دهید. این تغییرات نقشی مهم در بهبود و  توسعه چرخه حیات محصول شما بازی می‌کنند.

جلسات گروهی

ساعت : ۱۴:۱۴ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

یکی از اهداف مهم صاحب کسب و کار آن است که از طریق کسب و کارش به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند تا موفق باشد. 

جلسات گروهی

ساعت : ۱۴:۰۷ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

راه اندازی یک کسب و کار کوچک ضرورتاً به مقدار زیادی پول و سرمایه نیاز ندارد، اما برنامه ریزی برای این کار شامل برخی سرمایه گذاری‌های اولیه خرد و همچنین توانایی تامین هزینه‌های پیش روی کسب و کار شما پیش از رسیدن به مرحله سودآوری است.

زمان استراحت پس از اولین کارگاه در سی و هشتمین رویداد کارنو

ساعت : ۱۲:۳۰ تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

شرکت کنندگان پس از پایان اولین کارگاه، به اقامه نماز و صرف ناهار می پردازند. پس از صرف این زمان، گروهها با جلسات گروهی، به کار خود ادامه خواهند داد.