کارجویان
غلبه بر استرس در مصاحبه شغلی
راه‌های غلبه بر استرس در مصاحبه شغلی و بدست آوردن موفقیت در مصاحبه
اهمیت زبان بدن در مصاحبه شغلی
موارد مهم برای موفقیت در مصاحبه شغلی
ایده و سود آوری
نفوذ ایده به لایه های مدیریتی
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
کارشناس ارشد هوش تجاری-ویژه جابمیت تهران 1400/09/21 خیر
کارشناس کنترل کیفیت-ویژه جابمیت تهران 1400/09/21 خیر
کارشناس ارشد تحلیلگر کسب و کار-ویژه جابمیت تهران 1400/09/21 خیر
کارشناس حوزه پلیمر، مواد و شیمی-ویزه جابمیت تهران 1400/09/21 خیر
کارشناس شیمی- ویژه جابمیت تهران 1400/09/21 خیر
کارشناس حسابداری فروش-ویژه جابمیت تهران 1400/09/21 خیر
کارشناس توسعه کسب و کار قم 1400/07/11 خیر
کارشناس ارزیابی و نظارت تهران 1400/07/03 خیر
کارشناس صادرات تهران 1400/06/30 خیر
کارشناس فروش و بازاریابی تهران 1400/06/23 خیر
مدیر منابع انسانی تهران 1400/06/23 خیر
مهندس صنایع تهران 1400/06/23 خیر
برنامه نویس تهران 1400/06/23 خیر
پژوهشگر تهران 1400/06/17 خیر
طراح سالید ورک و کتیا تهران 1400/06/17 خیر
کارشناس فنی تهران 1400/06/11 خیر
کارشناس تولید محتوا و رسانه تهران 1400/06/07 خیر
کارشناس مدیریت پروژه تهران 1400/06/06 خیر
کارشناس توسعه فناوری خراسان رضوی 1400/06/06 خیر
کارشناس تهران 1400/06/06 خیر
کارشناس فروش و بازاریابی تهران 1400/06/06 خیر
کارشناس بازاریابی و فروش تهران 1400/06/06 خیر
کارشناس فناوری و نوآوری تهران 1400/06/03 خیر
کارشناس بازرگانی خارجی تهران 1400/06/03 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1400/05/13 خیر
کارشناس الکترونیک البرز 1400/05/12 خیر
کارشناس متالورژی البرز 1400/05/12 خیر
کارشناس دیجیتال مارکتینگ تهران 1400/05/10 خیر
کارشناس ارزیابی محصول تهران 1400/05/10 خیر
کارشناس رگولاتوری تهران 1400/05/09 خیر
کارشناس آزمایشگاه میکروبی تهران 1400/05/09 خیر
کارشناس آزمایشگاه فیزیک شیمیایی تهران 1400/05/09 خیر
کارشناس کنترل کیفیت تهران 1400/05/09 خیر
سرپرست GMP تهران 1400/05/09 خیر
کارشناس معتبرسازی و کالیبراسیون تهران 1400/05/09 خیر
کارشناس تحقیق تهران 1400/05/04 خیر
سرپرست آزمایشگاه تهران 1400/05/04 خیر
حسابدار قزوین 1400/05/03 خیر
حسابدار قم 1400/05/03 خیر
کارشناس کنترل کیفیت قم 1400/05/03 خیر
کارشناس کامپیوتر البرز 1400/05/01 خیر
کارشناس مکانیک البرز 1400/05/01 خیر
کارآموز طراحی گرافیکی (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/18 خیر
کارشناس تولید (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/05/1 خیر
مدیر تولید (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/19 خیر
کارشناس صنایع (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/19 خیر
برنامه نویس PHP (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/14 خیر
کارشناس کنترل پروژه (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/14 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه البرز 1400/04/13 خیر
کارشناس فروش و توسعه تجارت تهران 1400/04/13 خیر
کارشناس پشتیبانی فنی و مهندسی تهران 1400/04/13 خیر
سرپرست تولید (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/13 خیر
مدیر تولید (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/12 خیر
مدیر اجرایی (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/12 خیر
مسئول دفتر (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/12 خیر
دستیار مدیر عامل (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/12 خیر
کارشناس حین تولیدIPQC (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/12 خیر
کارشناس کنترل کیفیت (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/12 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/12 خیر
کارشناس آزمایشگاه (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/12 خیر
برنامه نویس backend (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/09 خیر
کارشناس الکترونیک سخت افزار (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/09 خیر
حسابدار (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/09 خیر
کارشناس تحقیقات بازار و امکان سنجی حوزه فناوری نانو (کمپ اشتغال تهران 1400/04/09 خیر
کارشناس فروش (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/08 خیر
کارشناس الکترونیک (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/08 خیر
کارشناس مکانیک (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/08 خیر
برنامه نویس Python (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/08 خیر
اپراتور آزمایشگاه (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/07 خیر
کارآموز در حوزه مهندسی پزشکی (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/07 خیر
کارمند اداری (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/07 خیر
کارشناس خط تولید (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/07 خیر
طراح بردهای الکترونیک (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/05 خیر
کارشناس مالی مازندران 1400/04/05 خیر
کارشناس فروش مازندران 1400/04/05 خیر
کارشناس واحد فنی مازندران 1400/04/05 خیر
کارشناس واحد کسب و کار مازندران 1400/04/05 خیر
کارشناس تولید (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/01 خیر
کارشناس آزمایشگاه (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/04/01 خیر
مدیریت فروش و استراتژی برندینگ تهران 1400/03/30 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1400/03/12 خیر
کارشناس در حوزه مهندسی شیمی تهران 1400/02/30 خیر
کارشناس الکترونیک تهران 1400/02/21 خیر
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه تهران 1400/02/19 خیر
کارشناس الکترونیک تهران 1400/02/18 خیر
کارشناس حوزه نوآوری و فناوری تهران 1400/02/12 خیر
پژوهشگر تهران 1400/02/12 خیر
کارشناس خط تولید تهران 1400/02/08 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1400/02/07 خیر
کارشناس الکترونیک و تحقیق و توسعه اصفهان 1400/02/04 خیر
حسابدار تهران 1400/01/29 خیر
کارشناس مکانیک تهران 1400/01/29 خیر
کارشناس متالورژی تهران 1400/01/29 خیر
کارشناس فروش حوزه پتروشیمی و فولاد تهران 1400/01/28 خیر
کارشناس الکترونیک تهران 1400/01/24 خیر
کارشناس دیجیتال مارکتینگ تهران 1400/01/24 خیر
کارشناس مکانیک تهران 1400/01/24 خیر
کارشناس بازرسی تهران 1400/01/23 خیر
کارشناس فروش تهران 1400/01/22 خیر
کارشناس روابط عمومی و ارتباطات تهران 1400/01/22 خیر
طراح بردهای الکترونیکی تهران 1400/01/22 خیر
کارمند اداری تهران 1400/01/21 خیر
پژوهشگر در حوزه آب و پساب تهران 1400/01/22 خیر
پژوهشگر تهران 1400/01/21 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه - امریه اصفهان 1400/01/21 خیر
کارشناس ارزیابی طرحهای تجاری قم 1399/12/27 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1399/12/23 خیر
کارشناس آزمایشگاه رنگ و پوشش البرز 1399/12/20 خیر
کارشناس آزمایشگاه پلیمر البرز 1399/12/21 خیر
کارشناس تولید محتوا و شبکه های اجتماعی تهران 1399/12/16 خیر
کارشناس فروش و بازاریابی تهران 1399/12/16 خیر
کارشناس رنگ تهران 1399/12/09 خیر
کارشناس آزمایشگاه (کارورز) تهران 1399/11/28 خیر
کارشناس دیجیتال مارکتینگ تهران 1399/12/03 خیر
مهندس الکترونیک تهران 1399/11/26 خیر
مهندس مکانیک تهران 1399/11/26 خیر
کارشناس حوزه IT تهران 1399/12/02 خیر
کارشناس پشتیبانی فنی و مهندسی تهران 1399/11/28 خیر
کارشناس کنترل کیفیت تهران 1399/11/26 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1399/11/26 خیر
کارشناس بازرگانی و فروش تجهیزات آزمایشگاهی تهران 1399/11/19 خیر
کارشناس علمی تهران 1399/11/13 خیر
کارشناس توسعه بازار محصولات آموزشی فناوری نانو تهران 1399/11/13 خیر
کارمند اداری (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/11/01 خیر
کارشناس تحقیقات در حوزه شیمی (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/11/01 خیر
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه تهران 1399/10/29 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه حوزه رنگ تهران 1399/10/29 خیر
مدیر تحقیق و توسعه تهران 1399/10/29 خیر
مهندس مکانیک تهران 1399/10/26 خیر
کارشناس آزمایشگاه (تحقیق و توسعه) تهران 1399/10/10 خیر
کارشناس تحلیل فناوری (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/10/09 خیر
کارشناس آزمایشگاه بتن و مصالح البرز 1399/10/02 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/10/02 خیر
کارشناس IT البرز 1399/10/01 خیر
کارشناس الکترونیک تهران 1399/09/26 خیر
پژوهشگر تهران 1399/09/25 خیر
حسابدار تهران 1399/09/23 خیر
کارمند واحد مالی اداری تهران 1399/09/23 خیر
کارمند اداری تهران 1399/09/15 خیر
کارمند اداری تهران 1399/09/10 خیر
متخصص طراحی و ساخت سیستم های پلاسمای سرد اتمسفری خراسان رضوی 1399/09/09 خیر
متخصص طراحی صنعتی خراسان رضوی 1399/09/09 خیر
سرپرست فروش تهران 1399/09/09 خیر
کارشناس واحد تحقیق و توسعه تهران 1399/09/03 خیر
کارشناس برنامه ریزی تهران 1399/09/03 خیر
مدیر واحد تحقیق و توسعه تهران 1399/09/01 خیر
پژوهشگر حوزه علوم دامی و طیور تهران 1399/09/01 خیر
کارشناس تامین محتوای آموزشی(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/08/18 خیر
دستیار پژوهشی تهران 1399/08/17 خیر
کارمند اداری آشنا به حسابداری تهران 1399/08/17 خیر
کارمند اداری تهران 1399/08/12 خیر
کارشناس رصد بازار حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات(کمپ اشتغال کا تهران 1399/07/30 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/08/05 خیر
مهندس طراح فرآیند تهران 1399/08/05 خیر
کارشناس طراحی و ساخت دستگاه(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/07/29 خیر
کارشناس فروش تهران 1399/07/30 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/07/29 خیر
کارشناس فنی و طراح نانو کویتاسیون خراسان رضوی 1399/07/22 خیر
کارشناس فنی و طرا ح پلاسمای سرد خراسان رضوی 1399/07/22 خیر
کارشناس فروش تهران 1399/07/22 خیر
کارمند اداری(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/07/13 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1399/07/13 خیر
کارشناس آزمایشگاه(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/07/10 خیر
کارشناس آموزش و ترویج (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/07/07 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه مرکزی 1399/06/24 خیر
کارشناس نگارش پتنت (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/23 خیر
کارشناس تحلیل فناوری (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/23 خیر
کارشناس تحلیل فناوری (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/23 خیر
کارشناس برق اصفهان 1399/06/21 خیر
کارشناس تحلیل بازار‌ فناوری‌های پیشرفته(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/19 خیر
کارشناس مهندسی فروش و توسعه بازار(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/16 خیر
مدیر فنی کارخانه (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/19 خیر
حسابدار تهران 1399/06/18 خیر
کارشناس توسعه بازار(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/18 خیر
کارمند اداری(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/16 خیر
کارشناس ارشد فنی(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/16 خیر
مدیر فروش تهران 1399/06/16 خیر
کارمند اداری تهران 1399/06/11 خیر
کارشناس تامین محتوا و دیجیتال مارکتینگ (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/05 خیر
کارشناس دپارتمان فناوری و اطلاعات و الکترونیک(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/06/05 خیر
کارشناس طرح و برنامه تهران 1399/06/04 خیر
مدیر R&D قم 1399/06/03 خیر
کارشناس شبکه‌های اجتماعی تهران 1399/06/02 خیر
برنامه نویس JavaScript تهران 1399/05/29 خیر
کارشناس آموزش و ترویج (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/05/21 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه(کمپ اشتغال کارنو) البرز 1399/05/20 خیر
امریه سربازی تهران 1399/05/20 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/05/04 خیر
پژوهشگر(مهندسی عمران محیط زیست) تهران 1399/05/01 خیر
کارشناس پلیمر(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/05/01 خیر
کارشناس الکترونیک(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/05/01 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/05/01 خیر
پژوهشگر(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/04/17 خیر
کارشناس فروش تهران 1399/04/16 خیر
کارشناس حوزه نانومواد(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/04/15 خیر
مهندس مکانیک (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/04/15 خیر
کارشناس حوزه الکترونیک(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/04/15 خیر
کارشناس دیجیتال مارکتینگ(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/04/11 خیر
کارشناس واحد صادرات و بازرگانی(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/04/11 خیر
پژوهشگر در حوزه شیمی تهران 1399/04/10 خیر
کارشناس پلیمر(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/04/07 خیر
پژوهشگر حوزه ازدیاد برداشت نفت تهران 1399/04/07 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1399/04/04 خیر
مهندس مکانیک تهران 1399/04/03 خیر
مهندس نفت گرایش های مخازن هیدروکربونی و بهره برداری تهران 1399/04/03 خیر
کارشناس طراحی (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/04/03 خیر
کارشناس تحقیقات اقتصادی در حوزه فناوریهای نوین (کمپ اشتغال کارنو تهران 1399/04/03 خیر
کارشناس ارزیابی و نظارت (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/04/02 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1399/04/02 خیر
کارشناس QC & QA البرز 1399/03/18 خیر
کارشناس تهران 1399/02/16 خیر
کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها تهران 1398/11/14 خیر
کارشناس توسعه کسب‌وکار تهران   خیر
کارشناس در حوزه نانومواد تهران 1398/11/02 خیر
کارشناس تحلیل بازار (کارورز) تهران 1398/10/15 خیر
کارشناس تحلیل بازار حوزه فناوری نانو (کارورز) تهران 1398/10/04 خیر
پژوهشگر تهران 1398/09/26 خیر
کارشناس مهندسی فروش تهران 1398/09/26 خیر
کارمند اداری(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/09/25 بلی
مدیرفروش سازمانی B2B تهران 1398/09/24 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1398/09/18 خیر
کارورزی تهران 1398/09/17 خیر
کارشناس تولید اصفهان 1398/09/13 خیر
کارمند اداری(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/09/13 خیر
کارشناس واحد صادرات و بازار (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/09/13 بلی
مسئول دفنر تهران 1398/09/03 خیر
کارشناس بازاریابی دیجیتال تهران 1398/08/19 خیر
کارشناس در حوزه علوم داده (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/08/18 خیر
پژوهشگر در حوزه محصولات فناوری های نوین (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/08/18 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه حوزه نساجی و شیمی (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/08/18 بلی
تامین محتوا، SEO ، شبکه سازی (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/08/18 خیر
کارشناس تحلیل داده(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/08/18 خیر
کارشناس تحقیقات بازار حوزه آی تی(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/08/18 خیر
کارشناس تحقیقات بازار حوزه پتروشیمی(کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/08/14 خیر
کارشناس تحقیقات بازار حوزه فناوری نانو (کمپ اشتغال کارنو) تهران 1398/08/14 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1398/08/12 خیر
مسئول دفتر(کارشناس دبیرخانه) تهران 1398/07/28 خیر
کارورز تهران 1398/07/25 خیر
کارشناس تولید(ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
کارشناس آزمایشگاه(ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
کارشناس مهندسی پزشکی (ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
کارشناس مهندسی مواد(ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
کارشناس مهندسی شیمی(ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
کارشناس مکانیک(ویژه رویداد کارنو گیلان) گیلان 1398/07/24 خیر
پژوهشگر در حوزه نانو شیمی تهران 1398/07/22 خیر
طرح جایگزین خدمت سربازی در یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه رنگ البرز 1398/07/08 خیر
امریه سربازی در شرکت دانش بنیان فعال در حوزه رنگ البرز 1398/07/08 خیر
کارمند اداری تهران 1398/07/07 بلی
نیروی نمایشگاه نانو تهران 1398/07/01 خیر
کارشناس تولید محتوا تهران 1398/06/25 خیر
کارشناس نانو پوشش تهران 1398/06/23 خیر
کارشناس تجهیزات تهران 1398/06/23 خیر
کارشناس رنگ و رزین تهران 1398/06/23 خیر
کارشناس IT قزوین 1398/06/17 خیر
مدیر بازرگانی اصفهان 1398/06/17 خیر
کارشناس رصد بازار تهران 1398/06/17 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1398/06/17 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1398/06/10 خیر
کارشناس تحقیق بازار تهران 1398/06/10 خیر
کارشناس صنایع (ویژه رویداد کارنو) خراسان رضوی 1398/06/06 خیر
کارشناس برق قدرت (ویژه رویداد کارنو) خراسان رضوی 1398/06/06 خیر
کارشناس مکانیک جامدات (ویژه رویداد کارنو) خراسان رضوی 1398/06/06 خیر
کارشناس حوزه مواد و سرامیک (ویژه رویداد کارنو) خراسان رضوی 1398/06/06 خیر
کارشناس پلیمر (ویژه رویداد کارنو) خراسان رضوی 1398/06/06 خیر
استاد پژوهشگر همکار تهران 1398/06/06 بلی
کارشناس فروش و پشتیبانی محصولات شیمیایی تهران 1398/06/04 خیر
کارشناس حوزه عمران و ساختمان تهران 1398/05/20 خیر
کارشناس تبادل فناوری تهران 1398/05/20 خیر
کارورز (تامین محتوا) تهران 1398/05/15 خیر
کارورز (اداری) تهران 1398/05/15 خیر
کارشناس حوزه کشاورزی، صنایع غذایی تهران 1398/05/05 خیر
کارگزار تبادل فناوری در حوزه نفت تهران 1398/05/01 خیر
کارشناس تهران 1398/04/30 خیر
کارشناس نانو مواد تهران 1398/04/25 خیر
کارشناس فنی تهران 1398/04/25 خیر
کارشناس عمران و ساختمان تهران 1398/04/25 خیر
مهندس تولید البرز 1398/04/25 خیر
کارشناس حوزه الکترونیک چاپی تهران 1398/04/01 خیر
همکار پروژه - ویژه دانشجویان دانشگاههای تهران تهران 1398/03/12 خیر
پژوهشگر نانو پزشکی یا نانو بیوتکنولوژی تهران 1398/03/12 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1398/03/08 خیر
کارشناس (امریه) تهران 1398/03/05 خیر
تحقیق و توسعه اصفهان 1398/03/04 خیر
مسئول دفتر و کمک حسابدار تهران 1398/03/01 خیر
همکار پروژه - ویژه دانشجویان تهران 1398/02/28 خیر
کارشناس امکان سنجی و ارزیابی مالی تهران 1398/02/25 خیر
کارشناس تهران 1398/02/17 خیر
کارمند اداری تهران 1398/02/17 خیر
کارورز (تحقیق و توسعه) تهران 1398/02/16 خیر
کارورز تهران 1398/02/16 خیر
کارشناس مدیریت بازرگانی تهران 1398/02/02 خیر
کارشناس بازرگانی تهران 1398/01/28 خیر
کارمند اداری تهران 1398/01/21 خیر
گرافیست تهران 1398/01/21 خیر
کارمند اداری تهران 1398/01/20 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1398/01/18 خیر
کارشناس مالی و حسابداری تهران 1398/01/18 خیر
کارشناس بازرگانی تهران 1398/01/18 خیر
کارشناس تولید اصفهان 1398/01/17 خیر
کارشناس آزمایشگاه البرز 1397/12/21 خیر
مهندس فروش تهران 1397/12/21 خیر
مسئول تحقیق و توسعه ( R&D) تهران 1397/12/21 خیر
کارشناس حوزه سلامت و پزشکی تهران 1397/12/13 خیر
کارشناس حوزه نساجی تهران 1397/12/12 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1397/11/21 خیر
کارشناس سایت تهران 1397/11/03 خیر
کارشناس تامین محتوا تهران 1397/10/19 خیر
کارشناس مکانیک تهران 1397/10/19 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1397/10/15 خیر
مشارکت در طرح نواورانه تهران 1397/10/15 خیر
کارمند اداری تهران 1397/09/26 خیر
کارشناس حوزه نانو پلیمر و کامپوزیت تهران 1397/09/25 خیر
کارشناس حوزه نانومواد تهران 1397/09/25 خیر
کارشناس ارزیابی تهران 1397/09/24 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1397/09/18 خیر
کارشناس فروش و ‏بازاریابی اینترنتی تهران 1397/09/13 خیر
کارشناس تولید ‏محتوای اینترنتی تهران 1397/09/14 خیر
کارشناس مطالعات فناوری (کارورز) تهران 1397/09/10 خیر
مدیریت پروژه تهران 1397/09/03 خیر
کارمند اداری تهران 1397/08/28 خیر
کارشناس مطالعات بالینی تهران 1397/08/15 خیر
همکار انجام پروژه های تحقیقاتی اصفهان 1397/08/06 خیر
دکتری مهنسی شیمی اصفهان 1397/08/02 خیر
کارورز بخش مدیا تهران 1397/07/09 خیر
کارشناس واحد تحقیق و توسعه اصفهان 1397/07/05 خیر
کارآموز مکانیک در بخشR&D تهران 1397/06/25 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1397/06/12 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه البرز 1397/06/12 خیر
کارورز تهران 1397/05/16 خیر
مسئول دفتر تهران 1397/05/03 خیر
طراحی اجزاء و تجهیزات پزشکی تهران 1397/04/30 خیر
تکنسین برق و الکترونیک تهران 1397/04/30 خیر
کارشناس کنترل کیفیت اصفهان 1397/04/26 خیر
کارشناس تهران 1397/04/12 خیر
کارشناس فروش خراسان رضوی 1397/04/12 خیر
مهندس برق در بخش تحقیق و توسعه تهران 1397/04/09 خیر
کارشناس توسعه بازار تهران 1397/04/05 خیر
کارشناس کنترل کیفیت تهران 1397/03/30 خیر
مسئول IT تهران 1397/03/30 خیر
مدیر پروژه تجاری سازی (امریه سربازی) تهران 1397/03/09 خیر
کارشناس آزمایشگاه (کارورز) تهران 1397/03/09 خیر
طراح (در زمینه مهندسی مکانیک) تهران 1397/03/08 خیر
پژوهشگر نساجی تهران 1397/02/31 خیر
تکنولوژی نساجی تهران 1397/02/31 خیر
محقق و طراح (امریه سربازی) تهران 1397/02/30 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه و آزمایشگاه تهران 1397/02/29 خیر
پژوهشگر تهران 1397/02/29 خیر
کارورز تهران 1397/02/29 خیر
کارشناس الکترونیک تهران 1397/02/29 خیر
پژوهشگر تهران 1397/02/26 خیر
کارشناس تحقیق توسعه تهران 1397/02/26 خیر
کارشناس اجرایی تهران 1397/02/26 خیر
کارشناس فنی (کارورز) تهران 1397/02/20 خیر
برنامه نویس PLC تهران 1397/02/17 خیر
طراح صنعتی تهران 1397/02/17 خیر
کارشناس مکانیک تهران 1397/02/17 خیر
کارشناس تهران 1397/02/11 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1397/02/08 خیر
طراح و برنامه نویس وردپرس تهران 1397/02/04 خیر
کارمند اداری تهران 1397/02/03 خیر
کارشناس تهران 1397/02/02 خیر
پژوهشگر تهران 1397/01/28 خیر
کارمند اداری تهران 1397/01/20 خیر
کارمند اداری تهران 1397/01/20 بلی
کارورز (کار اجرایی) تهران 1396/12/19 بلی
کارورز تهران 1396/12/12 بلی
برنامه نویس اپلیکیشن تهران 1396/12/09 خیر
مدیر و کارشناس فروش و بازاریابی تهران 1396/12/05 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه آزمایشگاه تهران 1396/11/24 خیر
محقق تهران 1396/11/23 خیر
کارشناس فناوری نانو تهران 1396/11/21 خیر
مسئول QC,QA - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 البرز 1396/11/11 خیر
مدیرمالی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 البرز 1396/11/11 خیر
کارورز کنترل خط تولید- ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/11 بلی
کارورز تحقیق و توسعه - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/11 بلی
محقق - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/10 بلی
کارشناس فروش - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/10 بلی
مدیر اجرایی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/10 بلی
مدیر بازرگانی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/10 خیر
کارشناس صادرات- ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/09 خیر
برنامه نویس .net - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/08 خیر
همکار برای انجام پروژه تحقیقاتی - ویژه JOBMEET تهران 1396/11/08 بلی
متخصص کنترل کیفیت - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/07 بلی
متخصص جوشکاری- ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/07 خیر
سرپرست تولید- ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/07 بلی
دستیار بودجه خدمات شرکتی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/04 خیر
کارورز تامین محتوا - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/04 خیر
کارشناس تامین محتوا - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/04 بلی
کارمند مالی و اداری - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 البرز 1396/11/03 بلی
طراح سایت - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/03 خیر
همکار انجام پروژه تحقیقاتی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/11/03 بلی
کارشناس واحد کنترل کیفیت - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 البرز 1396/11/01 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 البرز 1396/10/30 بلی
کارشناس آزمایشگاه آذربایجان شرقی 1396/10/28 خیر
کارشناس بازرگانی - ویژه JOBMEET - تماس با 02166127795 تهران 1396/10/27 خیر
کارشناس آزمایشگاه - ویژه کارگرد JOBMEET قزوین 1396/10/26 بلی
کارشناس ارشد فروش - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/26 بلی
کارشناس الکترونیک و کنترل - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/25 بلی
مهندس کامپیوتر - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/25 بلی
اپراتور دستگاه لایه نشانی - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/25 بلی
کارشناس تحقیقات بازار و امکان سنجی - ویژه کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/24 بلی
کارمند اداری - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/24 بلی
کارشناس رصد و تحقیق بازار - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/23 بلی
کارشناس برق و مکانیک - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/19 بلی
محقق در زمینه منسوجات صنعتی - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/19 بلی
کارشناس صنایع تهران 1396/10/17 خیر
کارشناس مکانیک - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/17 بلی
کارشناس استاندارد و ایمنی - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/17 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه - ویژه شرکت کنندگان کارگرد JOBMEET تهران 1396/10/15 بلی
کارشناس نانو الیاف تهران 1396/10/12 خیر
کارشناس واحد فروش و بازاریابی تهران 1396/10/03 خیر
کارشناس الکترونیک تهران 1396/09/26 خیر
کارشناس مکانیک کرمان 1396/09/21 خیر
کارشناس برنامه نویسی کرمان 1396/09/21 خیر
پژوهشگر کرمان 1396/09/20 خیر
کارشناس بازاریابی و فروش خراسان جنوبی 1396/08/30 خیر
کارشناس در بخش R&D تهران 1396/08/09 خیر
کارشناس فنی تهران 1396/08/07 خیر
کارشناس کنترل کیفیت تهران 1396/08/06 خیر
کارشناس در حوزه نانو تهران 1396/07/29 خیر
کارشناس امور اجرایی تهران 1396/07/23 خیر
کارشناس آزمایشگاه (ویژه نمایشگاه) قزوین 1396/07/17 خیر
تولید و مدیریت محتوا (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/17 خیر
کارشناس بازاریابی سایت (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/17 خیر
مهندس مکانیک یا مکاترونیک (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/17 خیر
کارشناس تجهیزات اپتیکی(ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/17 خیر
کارشناس بازرگانی (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/16 خیر
مشاور تجاری سازی(ویژه نمایشگاه) یزد 1396/07/15 خیر
کارشناس صنایع صنایع غذایی در بخش R&D (ویژه نمایشگاه) یزد 1396/07/15 خیر
کارشناس سرامیک در بخش R&D (ویژه نمایشگاه) یزد 1396/07/15 خیر
داروساز (ویژه نمایشگاه) یزد 1396/07/15 خیر
مسئول تولید و تحقیقات (ویژه نمایشگاه) اصفهان 1396/07/14 خیر
کارشناس واحد فروش (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/14 خیر
کارمند بخش فروش (کارورز- ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/14 خیر
کارشناس (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/14 خیر
برنامه نویس (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/14 خیر
کارشناس تامین محتوا (کارورز - ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/14 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (ویژه نمایشگاه) یزد 1396/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات بازار (ویژه نمایشگاه) تهران 1396/07/13 خیر
کارشناس فنی تولید خراسان رضوی 1396/07/02 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1396/06/13 خیر
کارشناس بازاریابی در حوزه نساجی تهران 1396/06/13 خیر
مدیر فنی محصولات تهران 1396/06/12 خیر
کارشناس فروش تهران 1396/06/12 خیر
کارشناس فروش (کارورز) تهران 1396/05/30 خیر
کارمند تهران 1396/06/01 خیر
کارشناس امور اجرایی تهران 1396/05/28 بلی
کارشناس آزمایشگاه سمنان 1396/05/21 خیر
کارمند اداری تهران 1396/05/08 خیر
کارشناس فنی تهران 1396/05/03 خیر
کارشناس بازرگانی تهران 1396/05/03 خیر
کارشناس مالی و اداری تهران 1396/05/01 خیر
کارشناس اجرایی پروژه(کارورز) تهران 1396/04/31 خیر
کارشناس امور اجرایی و دفتری(کارورز) تهران 1396/04/31 خیر
مسئول دفتر تهران 1396/04/28 خیر
حسابدار تهران 1396/04/27 خیر
کارشناس اداری تهران 1396/04/18 بلی
کارشناس فنی نانو تهران 1396/04/18 بلی
کارشناس مدیریت پروژه تهران 1396/04/17 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1396/04/13 خیر
مدیر فروش (کارورز) تهران 1396/04/12 خیر
کارشناس تهران 1396/03/29 خیر
کارشناس برق و الکترونیک تهران 1396/03/20 خیر
کارشناس فروش تهران 1396/03/17 خیر
کارشناس فنی سمنان 1396/03/17 خیر
مهندس مکانیک یا مکاترونیک تهران 1396/03/10 خیر
کارشناس بازاریابی بین الملل تهران 1396/02/31 بلی
پژوهشگر (در حوزه استاندارد) تهران 1396/02/27 خیر
کارشناس (حوزه نانو مواد) تهران 1396/02/27 خیر
کارشناس تامین محتوا (نانومواد) تهران 1396/02/27 خیر
کارشناس تولید محتوا تهران 1396/02/25 خیر
کارمند فروش تهران 1396/02/20 بلی
مدرس حوزه الکترونیک تهران 1396/02/17 خیر
کارشناس نانو الیاف تهران 1396/02/12 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1396/02/12 بلی
پژوهشگر تهران 1396/02/04 بلی
کارمند اداری تهران 1396/02/04 خیر
محقق تهران 1396/02/02 بلی
مهندس برق در بخش تحقیق و توسعه(R&D) تهران 1396/01/28 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1396/01/20 خیر
پژوهشگر تهران 1396/01/20 بلی
اپلیکیشن نویس تهران 1396/01/19 خیر
برنامه نویس تهران 1396/01/19 خیر
کارشناس فنی تهران 1396/01/15 بلی
کارشناس برنامه نویسی تهران 1396/01/15 خیر
همکار فنی اصفهان 1396/01/07 خیر
کارشناس فروش و بازاریابی اصفهان 1395/12/25 خیر
مسئول دفتر تهران 1395/12/24 بلی
حسابدار تهران 1395/12/24 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1395/12/21 خیر
کارشناس بخش تولید و تحقیقات قزوین 1395/12/09 خیر
کارشناس توسعه بازار تهران 1395/12/09 خیر
مهندس مکانیک در بخش تولید تهران 1395/12/08 بلی
کارشناس الکترونیک تهران 1395/12/07 خیر
مسئول دفتر تهران 1395/12/02 خیر
مهندس کامپیوتر در بخش تحقیق و توسعه (R&D) تهران 1395/11/23 خیر
کارشناس امور اجرایی تهران 1395/11/20 بلی
کارشناس بخش بازرگانی خارجی تهران 1395/11/20 خیر
کارشناس فروش اصفهان 1395/10/18 خیر
کارشناس حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تهران 1395/10/18 خیر
کارمند اداری تهران 1395/10/18 خیر
کارشناس امور اجرایی تهران 1395/10/18 خیر
کارشناس تحقیقات و رصد بازار تهران 1395/09/23 بلی
کارشناس تولید محتوا تهران 1395/09/16 بلی
کارشناس واحد فنی و مهندسی قزوین 1395/09/15 خیر
کارشناس تحقیقات تهران 1395/09/15 خیر
کارشناس مدیریت سایت و شبکه های مجازی تهران 1395/09/14 خیر
کارشناس بخش مکانیک تهران 1395/09/13 خیر
کارشناس بخش الکترونیک تهران 1395/11/1 خیر
همکار در پروژه تحقیقاتی تهران 1395/09/07 خیر
کارشناس آموزش و مدیریت پروژه تهران 1395/09/03 خیر
کارشناس بازاریابی و فروش تهران 1395/08/24 خیر
کارمند خراسان رضوی 1395/08/23 خیر
بازاریابی سمنان 1395/08/17 خیر
مدیر امور فنی و تحقیقاتی سمنان 1395/08/17 بلی
کارشناس بازاریابی تهران 1395/08/17 بلی
کارشناس فروش منسوجات نانو تهران 1395/08/17 خیر
کارمند تهران 1395/08/16 خیر
پژوهشگر تهران 1395/08/16 خیر
مهندس مکانیک (گرایش جامدات) تهران 1395/08/10 بلی
کارشناس ارتباطات بین الملل و ارزیابی فناوری تهران 1395/08/09 خیر
کارشناس اجرایی البرز 1395/08/08 بلی
کارشناس بازرگانی بین الملل تهران 1395/09/06 خیر
کارشناس R & D اصفهان 1395/07/28 خیر
کارمند مهندسی فروش اصفهان 1395/07/28 خیر
کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی تهران 1395/07/27 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1395/07/26 خیر
کارشناس فنی اصفهان 1395/07/26 خیر
پژوهشگر تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس فروش (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 بلی
کارشناس فنی تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس مطالعات صنعت و بازار اصفهان 1395/07/13 خیر
مدیر داخلی اصفهان 1395/07/13 خیر
کارشناس ارزیابی فناوری و ارتباطات بین الملل (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
محقق پسا دکتری (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 بلی
پژوهشگر (ویژه نمایشگاه) گلستان 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات بازار (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارمند (ویژه نمایشگاه) خراسان رضوی 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1395/08/16 خیر
کارشناس مواد غذایی (ویژه نمایشگاه) آذربایجان شرقی 1395/07/13 بلی
بازاریابی سبد عمرانی محصولات و مشاوره تهران 1395/07/13 خیر
پژوهشگر (کارورزی) (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس تهران 1395/06/10 خیر
کارشناس رصد فناوری تهران 1395/06/07 بلی
همکار واحد اداری تهران 1395/06/06 خیر
کارشناس آموزش تهران 1395/05/27 خیر
تحقیق و توسعه تهران 1395/05/24 بلی
کارشناس فروش تهران 1395/05/18 خیر
کارشناس فن بازار تهران 1395/05/17 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1395/05/13 خیر
کارشناس فروش تهران 1395/05/11 خیر
کارشناس کارگاه سرامیک یزد 1394/04/21 بلی
همکار تولید تهران 1395/04/12 خیر
طراح و گرافیست تهران 1395/04/12 بلی
کارمند اداری تهران 1395/04/09 بلی
کارشناس ارتباط با صنعت تهران 1395/04/09 بلی
کار در آزمایشگاه و انجام امور تحقیقاتی تهران 1395/03/16 خیر
دستیار پژوهشی تهران 1395/03/11 بلی
جذب و شناسایی نیاز صنایع(کارورز) خراسان رضوی 1395/03/11 بلی
پژوهشگر نانو فناوری خراسان رضوی 1395/03/11 بلی
کارشناس تحقیقات بازار یزد 1395/03/08 بلی
کارشناس تهران 1395/03/03 بلی
مدیر داخلی اصفهان 1395/02/29 بلی
همکار واحد اداری تهران 1395/02/25 بلی
کارشناس اداری تهران 1395/02/25 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1395/02/22 بلی
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1395/02/13 بلی
کارمند خراسان رضوی 1395/02/11 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1395/02/11 خیر
درفت نویس پتنت (ثبت اختراع خارجی) تهران 1395/01/17 بلی
مدیر فروش سبد کالاهای دانش محور تهران 1394/12/15 بلی
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1394/12/13 بلی
کارشناس تحقیقاتی (کارورز) تهران 1394/11/25 خیر
کارشناس تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس مطالعه و بررسی در حوزه اموزش و کارافرینی تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس فروش و رصد بازار البرز 1394/11/17 خیر
کارشناس عمران تهران 1394/11/14 بلی
مهندس مواد، نانو مواد، پلیمر یا نانوشیمی البرز 1394/11/08 بلی
کارشناس آزمایشگاه (کارورز) تهران 1394/10/28 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/10/13 بلی
بازاریاب حضوری تهران 1394/10/11 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1394/10/06 بلی
کارشناس تحقیقات تهران 1394/10/01 بلی
مشارکت در تولید تهران 1394/09/28 بلی
پژوهشگر توسعه فناوری نانو تهران 1394/09/16 بلی
کارشناس بازرگانی تهران 1394/09/22 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1394/09/15 بلی
کارشناس ارشد آزمایشگاه سمنان 1394/08/24 بلی
کارشناس فنی تهران 1394/09/04 بلی
کارشناس تحقیقات (کارورز) تهران 1394/08/18 بلی
بازاریاب و فروشنده تهران 1394/08/17 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/08/12 بلی
کارشناس پژوهشی فناوری نانو(کارورز) تهران 1394/08/11 بلی
کارشناس توسعه فناوری(کارورز) تهران 1394/08/10 بلی
کارمند فروش تهران 1394/05/10 بلی
اپراتور دستگاه اندازه گیری سمنان 1394/04/01 بلی
پژوهشگر پوششهای نو البرز 1394/03/23 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
مدل کسب و کار فردی و سازمانی
مبانی کار آفرینی و طراحی مدل کسب و کار
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
298
بازدید امروز
9195
بازدید ماه گذشته
6089149
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال