کارجویان
ایده و سود آوری
نفوذ ایده به لایه های مدیریتی
حلقه های مفقوده در مسیر موفقیت شغلی
تفکر پژوهشی مبتنی بر مدل کسب و کار
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
دستیار پژوهشی شیمی تهران 1395/03/29 خیر
کار در آزمایشگاه و انجام امور تحقیقاتی تهران 1395/03/16 خیر
کارشناس ارزیابی فناوری و ارتباطات بین الملل تهران 1395/03/13 خیر
دستیار پژوهشی تهران 1395/03/11 خیر
جذب و شناسایی نیاز صنایع(کارورز) خراسان رضوی 1395/03/11 خیر
پژوهشگر نانو فناوری خراسان رضوی 1395/03/11 خیر
کارآموز تعمیر دستگاه تهران 1395/03/09 خیر
کارشناس فروش و مارکتینگ تهران 1395/03/09 خیر
کارشناس تحقیقات بازار یزد 1395/03/08 خیر
کارشناس تهران 1395/03/03 خیر
مدیر داخلی اصفهان 1395/02/29 خیر
کارشناس مطالعات صنعت و بازار اصفهان 1395/02/29 خیر
همکار واحد اداری تهران 1395/02/25 خیر
کارشناس اداری تهران 1395/02/25 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1395/02/22 خیر
کارشناس عمران تهران 1395/02/21 خیر
کارشناس مکانیک تهران 1395/02/21 خیر
همکار بخش آموزش (کارورز) تهران 1395/02/18 خیر
مدیریت بازاریابی و فروش تهران 1395/02/18 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1395/02/13 خیر
کارمند خراسان رضوی 1395/02/11 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1395/02/11 خیر
درفت نویس پتنت (ثبت اختراع خارجی) تهران 1395/01/17 بلی
کارشناس فروش اصفهان 1395/01/16 خیر
کارشناس واحد پروسس اصفهان 1395/01/16 خیر
مدیر فروش سبد کالاهای دانش محور تهران 1394/12/15 بلی
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1394/12/13 بلی
مسئول آزمایشگاه قزوین 1394/12/10 بلی
کارشناس تحقیقاتی (کارورز) تهران 1394/11/25 خیر
کارشناس تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس مطالعه و بررسی در حوزه اموزش و کارافرینی تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس فروش و رصد بازار البرز 1394/11/17 خیر
کارشناس عمران تهران 1394/11/14 بلی
مهندس مواد، نانو مواد، پلیمر یا نانوشیمی البرز 1394/11/08 بلی
کارشناس آزمایشگاه (کارورز) تهران 1394/10/28 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/10/13 بلی
همکار تولید تهران 1394/10/13 بلی
بازاریاب حضوری تهران 1394/10/11 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1394/10/06 بلی
کارشناس تحقیقات تهران 1394/10/01 بلی
مشارکت در تولید تهران 1394/09/28 بلی
پژوهشگر توسعه فناوری نانو تهران 1394/09/16 بلی
کارشناس بازرگانی تهران 1394/09/22 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1394/09/15 بلی
کارشناس ارشد آزمایشگاه سمنان 1394/08/24 بلی
کارشناس فنی تهران 1394/09/04 بلی
کارشناس تحقیقات (کارورز) تهران 1394/08/18 بلی
بازاریاب و فروشنده تهران 1394/08/17 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/08/12 بلی
کارشناس پژوهشی فناوری نانو(کارورز) تهران 1394/08/11 بلی
کارشناس توسعه فناوری(کارورز) تهران 1394/08/10 بلی
کارمند فروش تهران 1394/05/10 بلی
اپراتور دستگاه اندازه گیری سمنان 1394/04/01 بلی
پژوهشگر پوششهای نو البرز 1394/03/23 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
1957
بازدید امروز
102660
بازدید ماه گذشته
2673771
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال