ورود کارجو
کارجویان
حلقه های مفقوده در مسیر موفقیت شغلی
تفکر پژوهشی مبتنی بر مدل کسب و کار
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
دلایل گذراندن آزمون شخصیتی
ارزیابی MBTI !
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
کارورزی(کارشناس R&D) تهران 1394/02/13 خیر
کارشناس نانو ذرات تهران 1394/02/13 خیر
کارشناس حوزۀ نفت و گاز تهران 1394/02/08 خیر
محقق پسادکتری اصفهان 1394/02/07 خیر
محقق پروژه مطالعاتی تهران 1394/01/31 بلی
کارشناس بازرگانی و فروش تهران 1394/01/30 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1394/01/25 خیر
مسئول خدمات پس از فروش تهران 1394/01/25 خیر
کارشناس فروش و بازاریابی نساجی تهران 1394/01/18 خیر
کارشناص تخصصی R & D تهران 1393/12/17 خیر
کارشناس آزمایشگاه البرز 1393/12/16 بلی
استادیار خراسان رضوی 1394/1/23 خیر
کارشناس پایگاه داده ها تهران 1393/11/26 بلی
کارشناس فناوری نانو تهران 1393/11/15 خیر
کارشناس مالی و اداری تهران 1393/10/27 بلی
کارشناس مهندسی فروش تهران 1393/10/27 بلی
محقق در زمینه پوشش البرز 1393/10/08 خیر
کارشناس فنی و آزمایشگاه البرز 1393/10/08 خیر
کارشناس تجاری سازی ( صنایع دارویی) تهران 1393/09/17 بلی
محقق و پژوهشگر فارس 1393/09/17 بلی
پژوهشگر تهران 1393/10/20 خیر
کارشناس بازرگانی و فروش تهران 1393/09/01 بلی
کارشناس فنی و بازرگانی تهران 1393/08/10 بلی
کارشناس R&D تهران 1393/08/05 بلی
کارشناس شبکه آزمایشگاهی تهران 1393/07/01 بلی
سرباز پژوهشگر تهران 1393/06/18 بلی
بازاریابی فناوری نانو البرز 1393/06/09 بلی
کارشناس فناوری نانو البرز 1393/06/09 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
4013
بازدید امروز
58649
بازدید ماه گذشته
1457029
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال