ورود کارجو
کارجویان
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
راهکارهای یافتن شغل مناسب
فنون کاریابی جهت یک شروع موفقیت آمیز
دلایل گذراندن آزمون شخصیتی
ارزیابی MBTI !
عنوان شغلی شهر تاریخ ثبت استخدام
کارشناس اداری و بازرگانی تهران 1393/08/20 خیر
R & D کاشان 1393/08/17 خیر
کارشناس فنی و بازرگانی تهران 1393/08/10 خیر
تکنسین دستگاه تهران 1393/08/05 خیر
کارشناس R&D تهران 1393/08/05 خیر
مسئول آزمایشگاه و خط تولید اشتهارد 1393/08/04 خیر
مهندسی مکانیک تهران 1393/07/26 خیر
مهندسی مخابرات تهران 1393/07/26 خیر
کارشناس صنعت و بازار تهران 1393/07/26 خیر
حسابداری تهران 1393/07/22 خیر
مهندسی صنایع تهران 1393/07/22 خیر
مدیریت مالی تهران 1393/07/22 خیر
کارشناس پژوهشی یزد 1393/07/22 خیر
طرح کسر خدمت تهران 1393/07/19 خیر
مهندس شیمی اصفهان 1393/07/05 خیر
کارشناس شبکه آزمایشگاهی تهران 1393/07/01 خیر
مدیریت صادرات و کارشناس بازرگانی تهران 1393/06/23 خیر
سرباز پژوهشگر تهران 1393/06/18 خیر
بازاریابی فناوری نانو کرج 1393/06/09 بلی
کارشناس فناوری نانو کرج 1393/06/09 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1393/06/08 خیر
ورود کارفرما
کارفرمایان
مدل کسب و کار فردی و سازمانی
مبانی کار آفرینی و طراحی مدل کسب و کار
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
ترک شغل کارکنان
علل ترک شغل
مهارت حفظ کارکنان
مدیریت یک به یک

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال