کارجویان
ایده و سود آوری
نفوذ ایده به لایه های مدیریتی
حلقه های مفقوده در مسیر موفقیت شغلی
تفکر پژوهشی مبتنی بر مدل کسب و کار
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
کارشناس عمران تهران 1394/11/14 خیر
مهندس مواد، نانو مواد، پلیمر یا نانوشیمی (کارورز) البرز 1394/11/08 خیر
کارشناس آزمایشگاه (کارورز) تهران 1394/10/28 خیر
مسئول سایت تهران 1394/10/26 خیر
کارشناس عمران تهران 1394/10/26 خیر
مستند سازی تهران 1394/10/26 خیر
آزمایشگاه آنالیز مواد تهران 1394/10/26 خیر
همکاری جهت تولید محتوای علمی تهران 1394/10/22 خیر
محقق و کارشناس رصد بازار تهران 1394/10/20 خیر
کارشناس رصد بازار تهران 1394/10/13 خیر
همکار تولید تهران 1394/10/13 خیر
بازاریاب حضوری تهران 1394/10/11 خیر
فن آور در حوزه آب تهران 1394/10/09 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1394/10/06 خیر
کارشناس تحقیقات تهران 1394/10/01 خیر
مهندس برق تهران 1394/10/01 خیر
مشارکت در تولید تهران 1394/09/28 خیر
پژوهشگر توسعه فناوری نانو تهران 1394/09/16 بلی
کارشناس بازرگانی تهران 1394/09/22 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1394/09/15 بلی
سرپرست آزمایشگاه تهران 1394/09/08 خیر
کارشناس آزمایشگاه و تحقیق و توسعه اصفهان 1394/08/24 خیر
کارشناس ارشد آزمایشگاه سمنان 1394/08/24 بلی
کارشناس فنی تهران 1394/09/04 خیر
بازاریاب و فروشنده تهران 1394/08/17 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/08/12 بلی
کارشناس پژوهشی فناوری نانو(کارورز) تهران 1394/08/11 بلی
کارشناس توسعه فناوری(کارورز) تهران 1394/08/10 بلی
مسئول جذب و شناسایی نیاز صنایع خراسان رضوی 1394/06/04 بلی
مسئول دفتر موسسه خراسان رضوی 1394/06/04 بلی
کارمند فروش تهران 1394/05/10 بلی
اپراتور دستگاه اندازه گیری سمنان 1394/04/01 بلی
پژوهشگر پوششهای نو البرز 1394/03/23 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
4014
بازدید امروز
84686
بازدید ماه گذشته
2329289
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال