ورود کارجو
کارجویان
حلقه های مفقوده در مسیر موفقیت شغلی
تفکر پژوهشی مبتنی بر مدل کسب و کار
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
دلایل گذراندن آزمون شخصیتی
ارزیابی MBTI !
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
کارشناص تخصصی R & D تهران 1393/12/17 خیر
کارشناس آزمایشگاه البرز 1393/12/16 خیر
کارشناس پایگاه داده ها تهران 1393/11/26 بلی
کارشناس فناوری نانو تهران 1393/11/15 خیر
کارشناس مالی و اداری تهران 1393/10/27 خیر
کارشناس مهندسی فروش تهران 1393/10/27 خیر
محقق در زمینه پوشش البرز 1393/10/08 خیر
کارشناس فنی و آزمایشگاه البرز 1393/10/08 خیر
پژوهشگر / دستیار آزمایشگاه تهران 1393/09/18 خیر
کارشناس تجاری سازی ( صنایع دارویی) تهران 1393/09/17 خیر
محقق و پژوهشگر فارس 1393/09/17 بلی
پژوهشگر تهران 1393/10/20 خیر
کارشناس اجرایی تهران 1393/10/28 خیر
کارشناس بازرگانی و فروش تهران 1393/09/01 بلی
کارشناس فنی و بازرگانی تهران 1393/08/10 بلی
کارشناس R&D تهران 1393/08/05 بلی
کارشناس شبکه آزمایشگاهی تهران 1393/07/01 بلی
سرباز پژوهشگر تهران 1393/06/18 بلی
بازاریابی فناوری نانو البرز 1393/06/09 بلی
کارشناس فناوری نانو البرز 1393/06/09 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
563
بازدید امروز
52889
بازدید ماه گذشته
1355368
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال