کارجویان
ایده و سود آوری
نفوذ ایده به لایه های مدیریتی
حلقه های مفقوده در مسیر موفقیت شغلی
تفکر پژوهشی مبتنی بر مدل کسب و کار
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
محقق داده های علمی در حوزه نانوذرات البرز 1394/07/05 خیر
پژوهشگر مواد تهران 1394/06/28 خیر
پژوهشگر فیزیک تهران 1394/06/28 خیر
پژوهشگر رنگ تهران 1394/06/24 خیر
مهندس مکانیک سیالات البرز 1394/06/17 خیر
کارشناس نانو الیاف تهران 1394/06/11 بلی
کارشناس نانو و پلیمر تهران 1394/06/07 خیر
کارشناس فناوری نانو تهران 1394/06/07 بلی
مسئول جذب و شناسایی نیاز صنایع خراسان رضوی 1394/06/04 خیر
مسئول دفتر موسسه خراسان رضوی 1394/06/04 خیر
کارشناس امور آزمایشگاهی تهران 1394/06/03 خیر
کارشناس طرح تهران 1394/06/03 خیر
کارشناس در حوزه مواد نانو ساختار سمنان 1394/06/03 خیر
کارشناس آموزش تهران 1394/06/01 خیر
کارشناس واحد تجهیزات تهران 1394/06/01 خیر
کارشناس فنی تهران 1394/05/27 خیر
پژوهشگر نانو فناوری ( کارورزی) خراسان رضوی 1394/05/14 بلی
اپراتور دستگاه الکتروفورز تهران 1394/05/11 بلی
کارمند فروش تهران 1394/05/10 خیر
کارشناس رصد بازار تهران 1394.05.03 بلی
کارشناص تخصصی R & D تهران 1394.05.03 خیر
اپراتور تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1394/04/24 خیر
تامین محتوا و ترجمه مقالات تهران 1394/04/23 خیر
کارشناس فروش تهران 1394/04/08 خیر
کارشناس فنی و فروش تهران 1394/4/2 بلی
اپراتور دستگاه اندازه گیری سمنان 1394/04/01 بلی
مهندس مکانیک گرایش طراحی جامدات تهران 1394/04/20 خیر
پژوهشگر پوششهای نو البرز 1394/03/23 بلی
تحقیق و توسعه تهران 1394/03/09 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1394/03/03 بلی
مدیریت اداری مالی امور لیزینگ تهران 1394/03/02 بلی
پژوهشگر نانو مواد خراسان رضوی 1394/02/27 بلی
کارشناس حوزۀ نفت و گاز تهران 1394/02/08 بلی
محقق پسادکتری اصفهان 1394/02/07 خیر
کارشناس فروش و بازاریابی نساجی تهران 1394/01/18 خیر
کارشناص تخصصی R & D تهران 1393/12/17 بلی
کارشناس آزمایشگاه البرز 1393/12/16 بلی
استادیار خراسان رضوی 1394/1/23 خیر
کارشناس فناوری نانو تهران 1393/11/15 خیر
کارشناس بازرگانی و فروش تهران 1393/09/01 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
610
بازدید امروز
101766
بازدید ماه گذشته
1958039
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال