ورود کارجو
کارجویان
ایده و سود آوری
نفوذ ایده به لایه های مدیریتی
حلقه های مفقوده در مسیر موفقیت شغلی
تفکر پژوهشی مبتنی بر مدل کسب و کار
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
کارشناس واحد حقوقی خراسان رضوی 1394/04/07 خیر
کارشناس فنی و فروش تهران 1394/4/2 خیر
نیروی فنی تخصصی اصفهان 1394/04/01 خیر
اپراتور دستگاه های اندازه گیری سمنان 1394/04/01 خیر
محقق رصد فناوری تهران 1394/03/31 خیر
مدیریت صادرات و بازرگانی محصولات high-tech تهران 1394/03/31 خیر
کارشناس رصد بازار تهران 1394/03/27 خیر
کارشناس توسعه فناوری تهران 1394/03/26 خیر
پژوهشگر پوششهای نو البرز 1394/03/23 خیر
کارشناس بازرگانی تهران 1394/03/19 خیر
تحقیق و توسعه تهران 1394/03/09 خیر
مدیریت امور فن بازار سمنان 1394/03/08 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1394/03/03 خیر
کارشناس کشاورزی تهران 1394/03/02 خیر
مدیریت اداری مالی امور لیزینگ تهران 1394/03/02 خیر
پژوهشگر نانو مواد خراسان رضوی 1394/02/27 خیر
مدیر ارتباط با صنعت خراسان رضوی 1394/02/27 خیر
مدیر دفتر خراسان رضوی 1394/02/27 خیر
حسابدار خراسان رضوی 1394/02/27 خیر
مهندس شیمی سمنان 1394/02/21 خیر
کارشناس بانک اطلاعاتی تهران 1394/02/21 بلی
کارورزی(کارشناس R&D) تهران 1394/02/13 خیر
کارشناس نانو ذرات تهران 1394/02/13 خیر
کارشناس حوزۀ نفت و گاز تهران 1394/02/08 بلی
محقق پسادکتری اصفهان 1394/02/07 خیر
محقق پروژه مطالعاتی تهران 1394/01/31 بلی
کارشناس بازرگانی و فروش تهران 1394/01/30 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1394/01/25 خیر
مسئول خدمات پس از فروش تهران 1394/01/25 خیر
کارشناس فروش و بازاریابی نساجی تهران 1394/01/18 خیر
کارشناص تخصصی R & D تهران 1393/12/17 خیر
کارشناس آزمایشگاه البرز 1393/12/16 بلی
استادیار خراسان رضوی 1394/1/23 خیر
کارشناس پایگاه داده ها تهران 1393/11/26 بلی
کارشناس فناوری نانو تهران 1393/11/15 خیر
کارشناس مالی و اداری تهران 1393/10/27 بلی
کارشناس مهندسی فروش تهران 1393/10/27 بلی
محقق در زمینه پوشش البرز 1393/10/08 خیر
کارشناس فنی و آزمایشگاه البرز 1393/10/08 بلی
کارشناس تجاری سازی ( صنایع دارویی) تهران 1393/09/17 بلی
محقق و پژوهشگر فارس 1393/09/17 بلی
پژوهشگر تهران 1393/10/20 خیر
کارشناس بازرگانی و فروش تهران 1393/09/01 بلی
کارشناس فنی و بازرگانی تهران 1393/08/10 بلی
کارشناس R&D تهران 1393/08/05 بلی
کارشناس شبکه آزمایشگاهی تهران 1393/07/01 بلی
سرباز پژوهشگر تهران 1393/06/18 بلی
بازاریابی فناوری نانو البرز 1393/06/09 بلی
کارشناس فناوری نانو البرز 1393/06/09 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
926
بازدید امروز
100996
بازدید ماه گذشته
1669055
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال