کارجویان
غلبه بر استرس در مصاحبه شغلی
راه‌های غلبه بر استرس در مصاحبه شغلی و بدست آوردن موفقیت در مصاحبه
اهمیت زبان بدن در مصاحبه شغلی
موارد مهم برای موفقیت در مصاحبه شغلی
ایده و سود آوری
نفوذ ایده به لایه های مدیریتی
حلقه های مفقوده در مسیر موفقیت شغلی
تفکر پژوهشی مبتنی بر مدل کسب و کار
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
کارشناس مالی و اداری تهران 1396/05/01 خیر
کارشناس اجرایی پروژه(کارورز) تهران 1396/04/31 خیر
کارشناس امور اجرایی و دفتری(کارورز) تهران 1396/04/31 خیر
مسئول دفتر تهران 1396/04/28 خیر
حسابدار تهران 1396/04/27 خیر
کارشناس اداری تهران 1396/04/18 خیر
کارشناس فنی نانو تهران 1396/04/18 خیر
کارشناس مدیریت پروژه تهران 1396/04/17 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1396/04/13 خیر
مدیر فروش (کارورز) تهران 1396/04/12 خیر
کارشناس تهران 1396/03/29 خیر
امریه سربازی برای فارغ التحصیلان مشمول تهران 1396/03/23 خیر
کارشناس برق و الکترونیک تهران 1396/03/20 خیر
کارشناس فروش تهران 1396/03/17 خیر
کارشناس فنی سمنان 1396/03/17 خیر
مهندس مکانیک یا مکاترونیک تهران 1396/03/10 خیر
کارشناس واحد فروش تهران 1396/03/09 خیر
کارشناس بازاریابی بین الملل تهران 1396/02/31 بلی
پژوهشگر (در حوزه استاندارد) تهران 1396/02/27 خیر
کارشناس (حوزه نانو مواد) تهران 1396/02/27 خیر
کارشناس تامین محتوا (نانومواد) تهران 1396/02/27 خیر
کارشناس تولید محتوا تهران 1396/02/25 خیر
کارمند فروش تهران 1396/02/20 بلی
مدرس حوزه الکترونیک تهران 1396/02/17 خیر
کارشناس نانو الیاف تهران 1396/02/12 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1396/02/12 بلی
پژوهشگر تهران 1396/02/04 بلی
کارمند اداری تهران 1396/02/04 خیر
محقق تهران 1396/02/02 بلی
کارشناس نرم افزار و طراح سایت تهران 1396/02/02 خیر
مهندس برق در بخش تحقیق و توسعه(R&D) تهران 1396/01/28 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1396/01/20 خیر
پژوهشگر تهران 1396/01/20 بلی
اپلیکیشن نویس تهران 1396/01/19 خیر
برنامه نویس تهران 1396/01/19 خیر
کارشناس فنی تهران 1396/01/15 بلی
کارشناس برنامه نویسی تهران 1396/01/15 خیر
همکار فنی اصفهان 1396/01/07 خیر
کارشناس فروش و بازاریابی اصفهان 1395/12/25 خیر
مسئول دفتر تهران 1395/12/24 بلی
حسابدار تهران 1395/12/24 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1395/12/21 خیر
کارشناس بخش تولید و تحقیقات قزوین 1395/12/09 خیر
کارشناس توسعه بازار تهران 1395/12/09 خیر
مهندس مکانیک در بخش تولید تهران 1395/12/08 خیر
کارشناس الکترونیک تهران 1395/12/07 خیر
کارشناس سنتز نانو ذرات و نانوالیاف خراسان جنوبی 1395/12/07 خیر
مسئول دفتر تهران 1395/12/02 خیر
کارشناس تحقیقات اصفهان 1395/11/25 خیر
مهندس کامپیوتر در بخش تحقیق و توسعه (R&D) تهران 1395/11/23 خیر
کارشناس امور اجرایی تهران 1395/11/20 خیر
کارشناس بخش بازرگانی خارجی تهران 1395/11/20 خیر
کارشناس فروش اصفهان 1395/10/18 خیر
کارشناس حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تهران 1395/10/18 خیر
کارمند اداری تهران 1395/10/18 خیر
کارشناس امور اجرایی تهران 1395/10/18 خیر
کارشناس تحقیقات و رصد بازار تهران 1395/09/23 بلی
کارشناس تولید محتوا تهران 1395/09/16 بلی
کارشناس واحد فنی و مهندسی قزوین 1395/09/15 خیر
کارشناس تحقیقات تهران 1395/09/15 خیر
کارشناس مدیریت سایت و شبکه های مجازی تهران 1395/09/14 خیر
کارشناس بخش مکانیک تهران 1395/09/13 خیر
کارشناس بخش الکترونیک تهران 1395/11/1 خیر
همکار در پروژه تحقیقاتی تهران 1395/09/07 خیر
کارشناس آموزش و مدیریت پروژه تهران 1395/09/03 خیر
کارشناس بازاریابی و فروش تهران 1395/08/24 خیر
کارمند خراسان رضوی 1395/08/23 خیر
بازاریابی سمنان 1395/08/17 خیر
مدیر امور فنی و تحقیقاتی سمنان 1395/08/17 بلی
کارشناس بازاریابی تهران 1395/08/17 بلی
کارشناس فروش منسوجات نانو تهران 1395/08/17 خیر
کارمند تهران 1395/08/16 خیر
پژوهشگر تهران 1395/08/16 خیر
مهندس مکانیک (گرایش جامدات) تهران 1395/08/10 بلی
کارشناس ارتباطات بین الملل و ارزیابی فناوری تهران 1395/08/09 خیر
کارشناس اجرایی البرز 1395/08/08 بلی
کارشناس بازرگانی بین الملل تهران 1395/09/06 خیر
کارشناس R & D اصفهان 1395/07/28 خیر
کارمند مهندسی فروش اصفهان 1395/07/28 خیر
کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی تهران 1395/07/27 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1395/07/26 خیر
کارشناس فنی اصفهان 1395/07/26 خیر
پژوهشگر تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس فروش (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 بلی
کارشناس فنی تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس مطالعات صنعت و بازار اصفهان 1395/07/13 خیر
مدیر داخلی اصفهان 1395/07/13 خیر
کارشناس ارزیابی فناوری و ارتباطات بین الملل (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
محقق پسا دکتری (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 بلی
پژوهشگر (ویژه نمایشگاه) گلستان 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات بازار (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارمند (ویژه نمایشگاه) خراسان رضوی 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات اصفهان 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1395/08/16 خیر
کارشناس مواد غذایی (ویژه نمایشگاه) آذربایجان شرقی 1395/07/13 بلی
بازاریابی سبد عمرانی محصولات و مشاوره تهران 1395/07/13 خیر
پژوهشگر (کارورزی) (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
اپراتور دستگاه لایه نشانی (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 بلی
کارشناس تهران 1395/06/10 خیر
کارشناس رصد فناوری تهران 1395/06/07 بلی
همکار واحد اداری تهران 1395/06/06 خیر
کارشناس آموزش تهران 1395/05/27 خیر
تحقیق و توسعه تهران 1395/05/24 بلی
کارشناس فروش تهران 1395/05/18 خیر
کارشناس فن بازار تهران 1395/05/17 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1395/05/13 خیر
کارشناس فروش تهران 1395/05/11 خیر
کارشناس کارگاه سرامیک یزد 1394/04/21 بلی
همکار تولید تهران 1395/04/12 خیر
طراح و گرافیست تهران 1395/04/12 بلی
کارمند اداری تهران 1395/04/09 بلی
کارشناس ارتباط با صنعت تهران 1395/04/09 بلی
کار در آزمایشگاه و انجام امور تحقیقاتی تهران 1395/03/16 خیر
دستیار پژوهشی تهران 1395/03/11 بلی
جذب و شناسایی نیاز صنایع(کارورز) خراسان رضوی 1395/03/11 بلی
پژوهشگر نانو فناوری خراسان رضوی 1395/03/11 بلی
کارشناس تحقیقات بازار یزد 1395/03/08 بلی
کارشناس تهران 1395/03/03 بلی
مدیر داخلی اصفهان 1395/02/29 بلی
همکار واحد اداری تهران 1395/02/25 بلی
کارشناس اداری تهران 1395/02/25 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1395/02/22 بلی
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1395/02/13 بلی
کارمند خراسان رضوی 1395/02/11 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1395/02/11 خیر
درفت نویس پتنت (ثبت اختراع خارجی) تهران 1395/01/17 بلی
مدیر فروش سبد کالاهای دانش محور تهران 1394/12/15 بلی
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1394/12/13 بلی
کارشناس تحقیقاتی (کارورز) تهران 1394/11/25 خیر
کارشناس تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس مطالعه و بررسی در حوزه اموزش و کارافرینی تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس فروش و رصد بازار البرز 1394/11/17 خیر
کارشناس عمران تهران 1394/11/14 بلی
مهندس مواد، نانو مواد، پلیمر یا نانوشیمی البرز 1394/11/08 بلی
کارشناس آزمایشگاه (کارورز) تهران 1394/10/28 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/10/13 بلی
بازاریاب حضوری تهران 1394/10/11 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1394/10/06 بلی
کارشناس تحقیقات تهران 1394/10/01 بلی
مشارکت در تولید تهران 1394/09/28 بلی
پژوهشگر توسعه فناوری نانو تهران 1394/09/16 بلی
کارشناس بازرگانی تهران 1394/09/22 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1394/09/15 بلی
کارشناس ارشد آزمایشگاه سمنان 1394/08/24 بلی
کارشناس فنی تهران 1394/09/04 بلی
کارشناس تحقیقات (کارورز) تهران 1394/08/18 بلی
بازاریاب و فروشنده تهران 1394/08/17 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/08/12 بلی
کارشناس پژوهشی فناوری نانو(کارورز) تهران 1394/08/11 بلی
کارشناس توسعه فناوری(کارورز) تهران 1394/08/10 بلی
کارمند فروش تهران 1394/05/10 بلی
اپراتور دستگاه اندازه گیری سمنان 1394/04/01 بلی
پژوهشگر پوششهای نو البرز 1394/03/23 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
1851
بازدید امروز
71050
بازدید ماه گذشته
3900090
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال