کارجویان
ایده و سود آوری
نفوذ ایده به لایه های مدیریتی
حلقه های مفقوده در مسیر موفقیت شغلی
تفکر پژوهشی مبتنی بر مدل کسب و کار
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1394/09/08 خیر
کارشناس نانو در واحد فروش تهران 1394/09/01 خیر
مسئول دفتر تهران 1394/08/27 خیر
کاربر تجهیزات کالیبراسیون البرز 94/08/27 خیر
بازاریاب محصولات در حوزه نانو البرز 94/08/26 خیر
کارشناس آزمایشگاه و تحقیق و توسعه اصفهان 1394/08/24 خیر
کارشناس ارشد آزمایشگاه سمنان 1394/08/24 خیر
کارشناس فنی تهران 1394/09/04 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1394/08/18 بلی
بازاریاب و فروشنده تهران 1394/08/17 خیر
کارشناس رصد بازار تهران 1394/08/12 خیر
کارشناس پژوهشی فناوری نانو(کارورز) تهران 1394/08/11 خیر
کارشناس آزمایشگاه نانو(کارورز) تهران 1394/08/10 خیر
کارشناس توسعه فناوری(کارورز) تهران 1394/08/10 خیر
کارشناس نانوتکنولوژی گلستان 1394/08/09 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه در حوزه نانو سمنان 1394/08/05 خیر
بازاریابی و فروش تهران 1394/08/04 خیر
کارشناس R&D تهران 1394/07/28 خیر
کارشناس کشاورزی تهران 1394/07/18 خیر
کارشناس رصد بازار تهران 1394/07/12 خیر
کارشناس فن بازار(ویژه نمایشگاه) سمنان 1394/07/12 خیر
کارشناس اجرایی(ویژه نمایشگاه) تهران 1394/07/12 خیر
کارشناس نانو و پلیمر (ویژه نمایشگاه) تهران 1394/07/12 خیر
طراح و پشتیبان سایت(ویژه نمایشگاه) تهران 1394/07/12 خیر
محقق(ویژه نمایشگاه) البرز 1394/07/12 خیر
محقق داده های علمی در حوزه نانوذرات البرز 1394/07/05 خیر
پژوهشگر کارورز (ویژه نمایشگاه) البرز 1394/07/12 خیر
مسئول جذب و شناسایی نیاز صنایع خراسان رضوی 1394/06/04 خیر
مسئول دفتر موسسه خراسان رضوی 1394/06/04 خیر
کارشناس آموزش تهران 1394/06/01 خیر
کارمند فروش تهران 1394/05/10 خیر
اپراتور تحقیق و توسعه (کارورز)(ویژه نمایشگاه) تهران 1394/07/12 خیر
پژوهشگر (کارورز)(ویژه نمایشگاه) تهران 1394/07/12 خیر
کارشناس فنی و فروش تهران 1394/4/2 بلی
اپراتور دستگاه اندازه گیری سمنان 1394/04/01 بلی
مهندس مکانیک گرایش طراحی جامدات تهران 1394/04/20 خیر
پژوهشگر پوششهای نو البرز 1394/03/23 بلی
تحقیق و توسعه تهران 1394/03/09 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1394/03/03 بلی
مدیریت اداری مالی امور لیزینگ تهران 1394/03/02 بلی
پژوهشگر نانو مواد خراسان رضوی 1394/02/27 بلی
کارشناس حوزۀ نفت و گاز تهران 1394/02/08 بلی
محقق پسادکتری اصفهان 1394/02/07 خیر
کارشناس فروش و بازاریابی نساجی تهران 1394/01/18 خیر
کارشناص تخصصی R & D تهران 1393/12/17 بلی
کارشناس آزمایشگاه البرز 1393/12/16 بلی
استادیار خراسان رضوی 1394/1/23 خیر
کارشناس فناوری نانو تهران 1393/11/15 خیر
کارشناس بازرگانی و فروش تهران 1393/09/01 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
2769
بازدید امروز
91082
بازدید ماه گذشته
2147855
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال