ورود کارجو
کارجویان
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
راهکارهای یافتن شغل مناسب
فنون کاریابی جهت یک شروع موفقیت آمیز
دلایل گذراندن آزمون شخصیتی
ارزیابی MBTI !
عنوان شغلی شهر تاریخ ثبت استخدام
مهندسی الکترونیک تهران 1393/09/23 خیر
مهندسی مکانیک تهران 1393/09/23 خیر
پژوهشگر / دستیار آزمایشگاه تهران 1393/09/18 خیر
کارشناس تجاری سازی ( صنایع دارویی) تهران 1393/09/17 خیر
محقق و پژوهشگر شیراز 1393/09/17 خیر
پژوهشگر تهران 1393/09/16 خیر
کارشناس اجرایی تهران 1393/09/15 خیر
کارشناس اجرایی و پژوهشی تهران 1393/09/11 خیر
کارشناس فنی تهران 1393/09/11 خیر
کارشناس برق تهران 1393/09/11 خیر
مدیر بازرگانی و فروش تهران 1393/09/02 خیر
مهندس برق و الکترونیک تهران 1393/09/02 خیر
کارشناس بازرگانی و فروش تهران 1393/09/01 خیر
مهندسی بازاریابی و فروش تهران 1393/09/01 خیر
کارشناس اداری و بازرگانی تهران 1393/08/20 خیر
R & D کاشان 1393/08/17 خیر
کارشناس فنی و بازرگانی تهران 1393/08/10 خیر
تکنسین دستگاه تهران 1393/08/05 خیر
کارشناس R&D تهران 1393/08/05 بلی
مسئول آزمایشگاه و خط تولید اشتهارد 1393/08/04 خیر
مهندسی مکانیک تهران 1393/07/26 خیر
مهندسی مخابرات تهران 1393/07/26 خیر
کارشناس صنعت و بازار تهران 1393/07/26 خیر
حسابداری تهران 1393/07/22 خیر
مهندسی صنایع تهران 1393/07/22 خیر
مدیریت مالی تهران 1393/07/22 خیر
کارشناس پژوهشی یزد 1393/07/22 خیر
طرح کسر خدمت تهران 1393/07/19 خیر
مهندس شیمی اصفهان 1393/07/05 خیر
کارشناس شبکه آزمایشگاهی تهران 1393/07/01 بلی
مدیریت صادرات و کارشناس بازرگانی تهران 1393/06/23 خیر
سرباز پژوهشگر تهران 1393/06/18 خیر
بازاریابی فناوری نانو کرج 1393/06/09 بلی
کارشناس فناوری نانو کرج 1393/06/09 بلی
کارشناس فنی آزمایشگاه اشتهارد 1393/09/23 خیر
ورود کارفرما
کارفرمایان
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
مدل کسب و کار فردی و سازمانی
مبانی کار آفرینی و طراحی مدل کسب و کار
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
1234
بازدید امروز
72311
بازدید ماه گذشته
1141509
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال