کارجویان
ایده و سود آوری
نفوذ ایده به لایه های مدیریتی
حلقه های مفقوده در مسیر موفقیت شغلی
تفکر پژوهشی مبتنی بر مدل کسب و کار
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
کارشناس تهران 1395/03/03 خیر
مدیر داخلی اصفهان 1395/02/29 خیر
کارشناس مطالعات صنعت و بازار اصفهان 1395/02/29 خیر
همکار واحد اداری تهران 1395/02/25 خیر
کارشناس اداری تهران 1395/02/25 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1395/02/22 خیر
کارشناس عمران تهران 1395/02/21 خیر
کارشناس مکانیک تهران 1395/02/21 خیر
کارشناس تحلیل پتنت تهران 1395/02/20 خیر
همکار بخش آموزش (کارورز) تهران 1395/02/18 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1395/02/13 خیر
کارشناس پتنت تهران 1395/02/14 خیر
کارمند خراسان رضوی 1395/02/11 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1395/02/11 خیر
درفت نویس پتنت (ثبت اختراع خارجی) تهران 1395/01/17 خیر
کارشناس فروش اصفهان 1395/01/16 خیر
کارشناس واحد پروسس اصفهان 1395/01/16 خیر
مدیر فروش سبد کالاهای دانش محور تهران 1394/12/15 خیر
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1394/12/13 خیر
مسئول آزمایشگاه قزوین 1394/12/10 خیر
کارشناس اجرایی تهران 1394/11/25 خیر
کارشناس تحقیقاتی (کارورز) تهران 1394/11/25 خیر
کارشناس تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس مطالعه و بررسی در حوزه اموزش و کارافرینی تهران 1394/11/24 خیر
کارمند اداری و فروش تهران 1394/11/20 خیر
کارشناس فروش و رصد بازار البرز 1394/11/17 خیر
کارشناس عمران تهران 1394/11/14 خیر
مهندس مواد، نانو مواد، پلیمر یا نانوشیمی البرز 1394/11/08 بلی
محقق و کارشناس رصد بازار تهران 1394/10/20 خیر
کارشناس رصد بازار تهران 1394/10/13 خیر
همکار تولید تهران 1394/10/13 بلی
بازاریاب حضوری تهران 1394/10/11 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1394/10/06 خیر
کارشناس تحقیقات تهران 1394/10/01 خیر
مهندس برق تهران 1394/10/01 خیر
مشارکت در تولید تهران 1394/09/28 خیر
پژوهشگر توسعه فناوری نانو تهران 1394/09/16 بلی
کارشناس بازرگانی تهران 1394/09/22 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1394/09/15 بلی
کارشناس ارشد آزمایشگاه سمنان 1394/08/24 بلی
کارشناس فنی تهران 1394/09/04 بلی
بازاریاب و فروشنده تهران 1394/08/17 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/08/12 بلی
کارشناس پژوهشی فناوری نانو(کارورز) تهران 1394/08/11 بلی
کارشناس توسعه فناوری(کارورز) تهران 1394/08/10 بلی
مسئول جذب و شناسایی نیاز صنایع خراسان رضوی 1394/06/04 بلی
مسئول دفتر موسسه خراسان رضوی 1394/06/04 بلی
کارمند فروش تهران 1394/05/10 بلی
اپراتور دستگاه اندازه گیری سمنان 1394/04/01 بلی
پژوهشگر پوششهای نو البرز 1394/03/23 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
381
بازدید امروز
77939
بازدید ماه گذشته
2572148
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال