کارجویان
ایده و سود آوری
نفوذ ایده به لایه های مدیریتی
حلقه های مفقوده در مسیر موفقیت شغلی
تفکر پژوهشی مبتنی بر مدل کسب و کار
مهارت های ارتباطی
لزوم مهارت های ارتباطی در یافتن شغل
هنر نگارش رزومه
رزومه و اولین برخورد حرفه ای با کارفرما
عنوان شغلی استان تاریخ ثبت استخدام
کارشناس R & D اصفهان 1395/07/28 خیر
کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی تهران 1395/07/27 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1395/07/26 خیر
کارشناس فنی اصفهان 1395/07/26 خیر
پژوهشگر (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس فروش (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس فنی (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس مطالعات صنعت و بازار(ویژه نمایشگاه) اصفهان 1395/07/13 خیر
مدیر داخلی (ویژه نمایشگاه) اصفهان 1395/07/13 خیر
کارشناس ارزیابی فناوری و ارتباطات بین الملل (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
محقق پسا دکتری (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
پژوهشگر (ویژه نمایشگاه) گلستان 1395/07/13 خیر
سرپرست تضمین کیفیت (ویژه نمایشگاه) قزوین 1395/07/13 خیر
کارشناس آزمایشگاه (ویژه نمایشگاه) قزوین 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات بازار (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارمند (ویژه نمایشگاه) خراسان رضوی 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیقات اصفهان 1395/07/13 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (ویژه نمایشگاه) اصفهان 1395/07/13 خیر
کارشناس مواد غذایی (ویژه نمایشگاه) آذربایجان شرقی 1395/07/13 خیر
بازاریابی سبد عمرانی محصولات و مشاوره (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
پژوهشگر (کارورزی) (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
اپراتور دستگاه لایه نشانی (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس آزمایشگاه (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
برنامه نویس پشتیبان سایت (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارمند اداری و فروش (ویژه نمایشگاه) تهران 1395/07/13 خیر
کارشناس تهران 1395/06/10 خیر
کارشناس رصد فناوری تهران 1395/06/07 خیر
همکار واحد اداری تهران 1395/06/06 خیر
کارشناس مهندسی تحقیق و توسعه قزوین 1395/05/30 خیر
کارشناس آموزش تهران 1395/05/27 خیر
تحقیق و توسعه تهران 1395/05/24 خیر
کارشناس فروش تهران 1395/05/18 خیر
کارشناس فن بازار تهران 1395/05/17 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1395/05/13 خیر
کارشناس فروش تهران 1395/05/11 خیر
کارشناس کارگاه سرامیک یزد 1394/04/21 بلی
همکار تولید تهران 1395/04/12 خیر
طراح و گرافیست تهران 1395/04/12 بلی
کارمند اداری تهران 1395/04/09 بلی
کارشناس ارتباط با صنعت تهران 1395/04/09 بلی
کار در آزمایشگاه و انجام امور تحقیقاتی تهران 1395/03/16 خیر
دستیار پژوهشی تهران 1395/03/11 بلی
جذب و شناسایی نیاز صنایع(کارورز) خراسان رضوی 1395/03/11 بلی
پژوهشگر نانو فناوری خراسان رضوی 1395/03/11 بلی
کارشناس تحقیقات بازار یزد 1395/03/08 بلی
کارشناس تهران 1395/03/03 بلی
مدیر داخلی اصفهان 1395/02/29 بلی
همکار واحد اداری تهران 1395/02/25 بلی
کارشناس اداری تهران 1395/02/25 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه (کارورز) تهران 1395/02/22 بلی
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1395/02/13 بلی
کارمند خراسان رضوی 1395/02/11 خیر
کارشناس آزمایشگاه تهران 1395/02/11 خیر
درفت نویس پتنت (ثبت اختراع خارجی) تهران 1395/01/17 بلی
مدیر فروش سبد کالاهای دانش محور تهران 1394/12/15 بلی
کارشناس تحقیقات بازار تهران 1394/12/13 بلی
کارشناس تحقیقاتی (کارورز) تهران 1394/11/25 خیر
کارشناس تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس مطالعه و بررسی در حوزه اموزش و کارافرینی تهران 1394/11/24 بلی
کارشناس فروش و رصد بازار البرز 1394/11/17 خیر
کارشناس عمران تهران 1394/11/14 بلی
مهندس مواد، نانو مواد، پلیمر یا نانوشیمی البرز 1394/11/08 بلی
کارشناس آزمایشگاه (کارورز) تهران 1394/10/28 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/10/13 بلی
بازاریاب حضوری تهران 1394/10/11 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1394/10/06 بلی
کارشناس تحقیقات تهران 1394/10/01 بلی
مشارکت در تولید تهران 1394/09/28 بلی
پژوهشگر توسعه فناوری نانو تهران 1394/09/16 بلی
کارشناس بازرگانی تهران 1394/09/22 بلی
کارشناس تحقیق و توسعه اصفهان 1394/09/15 بلی
کارشناس ارشد آزمایشگاه سمنان 1394/08/24 بلی
کارشناس فنی تهران 1394/09/04 بلی
کارشناس تحقیقات (کارورز) تهران 1394/08/18 بلی
بازاریاب و فروشنده تهران 1394/08/17 بلی
کارشناس رصد بازار تهران 1394/08/12 بلی
کارشناس پژوهشی فناوری نانو(کارورز) تهران 1394/08/11 بلی
کارشناس توسعه فناوری(کارورز) تهران 1394/08/10 بلی
کارمند فروش تهران 1394/05/10 بلی
اپراتور دستگاه اندازه گیری سمنان 1394/04/01 بلی
پژوهشگر پوششهای نو البرز 1394/03/23 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
گزینش نیروی انسانی کارآمد
مدیریت صحیح منابع انسانی
بازاریابی
به کار انداختن سرمایه از دیدگاه مشتری
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت
آمار بازدیدکنندگان
479
بازدید امروز
123040
بازدید ماه گذشته
3035968
بازدید کلی

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال