ورود کارجو
کارجویان
راهکارهای یافتن شغل مناسب
فنون کاریابی جهت یک شروع موفقیت آمیز
شکست در مصاحبه استخدام
داشتن مهارت کافی نیست!
سه دلیل برای گذراندن آزمون شخصیتی
ارزیابی MBTI !
مهارت و اشتغال
کسب مهارت های کلیدی
عنوان شغلی شهر تاریخ ثبت استخدام
مهندسی مکانیک تهران 1393/07/26 خیر
مهندسی مخابرات تهران 1393/07/26 خیر
کارشناس صنعت و بازار تهران 1393/07/26 خیر
حسابداری تهران 1393/07/22 خیر
مهندسی صنایع تهران 1393/07/22 خیر
مدیریت مالی تهران 1393/07/22 خیر
کارشناس پژوهشی یزد 1393/07/22 خیر
طرح کسر خدمت تهران 1393/07/19 خیر
مهندس شیمی اصفهان 1393/07/05 خیر
کارشناس شبکه آزمایشگاهی تهران 1393/07/01 خیر
بازاریاب محصولات نانو تهران 1393/06/31 خیر
مدیریت صادرات و کارشناس بازرگانی تهران 1393/06/23 خیر
سرباز پژوهشگر تهران 1393/06/18 خیر
بازاریابی فناوری نانو کرج 1393/06/09 خیر
کارشناس فناوری نانو کرج 1393/06/09 خیر
کارشناس تحقیق و توسعه تهران 1393/06/08 خیر
کارشناس فنی و اجرایی تهران 1393/06/05 خیر
کارمند دفتری تهران 1393/06/02 خیر
کارشناس شیمی تهران 1393/05/28 خیر
کارشناس آزمایشگاه قزوین 1393/04/24 بلی
تکنسین دستگاه تهران 1393/04/14 بلی
تحقیق و توسعه تهران 1393/04/09 خیر
متخصص رفع آلودگی زیست محیطی تهران 1393/03/29 بلی
متخصص ساخت نانوذرات و بررسی تجربی انتقال حرارت نانوسیالات تهران 1393/03/28 بلی
کارشناس مهندسی فروش (صرفا رشته شیمی- گرایش شیمی تجزیه) تهران 1393/03/24 بلی
مهندسی بازاریابی و فروش تهران 1393/02/22 بلی
ورود کارفرما
کارفرمایان
اصول تولید ناب
غلبه بر فضای عدم قطعیت کسب و کارهای نوپا
ما با هم می توانیم
تعامل افراد با دیدگاه ما با هم می توانیم
ترک شغل کارکنان
علل ترک شغل
مهارت حفظ کارکنان
مدیریت یک به یک

آخرین دریافت کنندگان حمایت از اشتغال